เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายรูปปัจจุบันคือพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561[2]

เจ้าคณะใหญ่
อนัมนิกาย
อนัมนิกาย.jpg
ตราคณะอนัมนิกาย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก)

ตั้งแต่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชไทย โดยพระบัญชา
วาระไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระครูคณานัมสมณาจารย์ (องฮึง)
เงินตอบแทน8,800 บาท[1]

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และมีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคือ กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์อื่น จัดให้มีการดำเนินการปกครอง ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ลัทธินิกาย กฎหมาย และพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ดังนี้

กฎกระทรวงฯ ได้กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจในการวางระเบียบและออกคำสั่ง โดยไม่ขัดแย้งกับพระธรรมวินัย ลัทธินิกาย กฎหมาย พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพื่อให้การปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520 จึงได้กำหนดให้มีบรรพชิตเป็นผู้ปกครองตามตำแหน่ง โดยลำดับดังนี้คือ

 1. เจ้าคณะใหญ่
 2. รองเจ้าคณะใหญ่
 3. ผู้ช่วยรองเจ้าคณะใหญ่
 4. ปลัดขวา
 5. ปลัดซ้าย
 6. รองปลัดขวา
 7. รองปลัดซ้าย
 8. ผู้ช่วยปลัดขวา
 9. ผู้ช่วยปลัดซ้าย

เครื่องยศแก้ไข

เครื่องยศที่พระราชทานแก่เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย มีดังนี้

 1. พัดยศ พัดรูปแฉกเปลวเพลิง พื้นเยียระบับแดงสลับเหลือง และม่วง ปักเส้นดิ้นทอง ด้ามงา ยอดงา
 2. ไตรแพรล้วนชนิดอนัม
 3. ย่ามโหมดเทศสีแดง มีดอก ซับในแพรแดง มีพู่ไหมข้างละ 2 พู่
 4. บาตรเหล็กอย่างดีมีเชิงทองเหลืองอย่างปั๊ม ถลกบาตร์สายโยงใช้โหมดเทศแดงมีดอกมีพู่ไหมข้างละพู่
 5. หมวกพื้นสักหลาดสีเหลือง มีพระเจ้า 5 พระองค์ และท้าวโลกบาล
 6. ญรืออี๋ (แปลว่า สุมมโนรก) ทำด้วยงาทั้งแท่ง
 7. ไม้เท้า (ติ้ดเครื่อง แปลงว่าไม้อักขระ) ทำด้วยไม้แดง ยอดทำด้วยทองเหลือชุบทอง
 8. ระฆังทองเหลือง มีที่ถือสำหรับเขย่าได้ 1 คู่

รายนามเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแก้ไข

คณะอนัมนิกายยุคแรกยังรวมอยู่กับคณะสงฆ์ดั้งเดิม เพิ่งได้รับอำนาจในการปกครองตนเองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า เช่นเดียวกับพวกมอญ พระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งพระสงฆ์มอญให้มีสมณศักดิ์เหมือนอย่างพระสงฆ์ไทย จึงสมควรจะทรงตั้งพระสงฆ์ญวนให้มีสมณศักดิ์ขึ้นบ้าง และมีพระเถระดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายสืบมาดั้งนี้

ลำดับ รูป รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องฮึง) พ.ศ. 2420 ไม่ทราบปี วัดอุภัยราชบำรุง
2   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (เหยี่ยวก่าม) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดอนัมนิกายาราม
3   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (จี๊หล็อบ) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดสมณานัมบริหาร
4   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (ทันเคี๊ยด) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดอุภัยราชบำรุง
5   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (เหมิกโงน) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมงคลสมาคม
6   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (เวียงหมาง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดกุศลสมาคร
7   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (โผซ้าย) พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2501 วัดอุภัยราชบำรุง
8   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (บิ๊นเลือง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดโลกานุเคราะห์
9   พระครูคณานัมสมณาจารย์ (โผเรียน) พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2535 วัดชัยภูมิการาม
10   พระคณานัมธรรมสมาธิวัตร (ย๊ากเหมิง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมงคลสมาคม
11   พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2561 วัดกุศลสมาคร
12   พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก) พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน วัดกุศลสมาคร

อ้างอิงแก้ไข

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. "ประวัติเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย". 21 ธันวาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)