พลโท เจียม ญาโณทัย เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 2 สมัย ในรัฐบาลของนายพจน์ สารสิน และรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีจเจ้ากรมการเงินทหารบก

เจียม ญาโณทัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
23 กันยายน พ.ศ. 2500 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (0 ปี 318 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมืองพรรคเสรีมนังคศิลา

ประวัติ แก้

เจียม ญาโณทัย รับราชการทหารในสังกัดกองทัพบกไทย เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการเงินทหารบก และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม[1]

เจียม ญาโณทัย ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2500[2] ในรัฐบาลของนายพจน์ สารสิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้ง ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร และลาออกจากตำแหน่งในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้