เจตน์ ศิรธรานนท์

นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ (เกิด 11 เมษายน พ.ศ. 2492) เป็น สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2557 และเป็นสมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหา พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554

เจตน์ ศิรธรานนท์
สมาชิกวุฒิสภา
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 เมษายน พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ศาสนาพุทธ
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

ประวัติ แก้

นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นคนจังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เวชปฏิบัติทั่วไป กรมการแพทย์ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาธารณสุข สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา[1]

นายแพทย์เจตน์ยังเป็นกลุ่ม 40 ส.ว. ที่จะร่วมหารือถึงการลงชื่อเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไป ครม. สมัคร โดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161[2][3]

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] 

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[5]

ด้านครอบครัวสมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร ศิรธรานนท์ มีบุตรสาวหนึ่งคน ได้แก่ นางสาว นันทนัช ศิรธรานนท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

การทำงาน แก้

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม 
 • กต.ตร. จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2549-2551
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2550
 • กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
 • คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2550-51
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
 • สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาครัฐ พ.ศ. 2551-2554

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 2. ส.ว.เอาแน่ซักฟอกรัฐบาล ไทยรัฐ เก็บถาวร 2009-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 7 มิ.ย. 51
 3. สภาสูงล่าชื่อ40ส.ว.ยื่นซักฟอกรัฐบาล Dailynews เก็บถาวร 2008-06-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 7 มิ.ย. 51
 4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๓, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-08-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๓๗, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔