เคเนมเนเฟอร์เฮตดเจดที่ 1

เคเนมเนเฟอร์เฮตดเจดที่ 1 เวเรต เป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 12 เป็นพระมเหสีของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 2 และเป็นพระมารดาของฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3

เคเนมเนเฟอร์เฮตดเจด-เวเรต
Louvres-antiquites-egyptiennes-img 2962 d.jpg
รูปสลักพระนางเคเนมเนเฟอร์เฮตดเจด
คู่อภิเษกฟาโรห์เซนุสเรตที่ 2
พระราชบุตรฟาโรห์เซนุสเรตที่ 3
Egyptian nameẖnm.t nfr-ḥḏ.t-Wrt
Xnm
t
nfrHDtwr
t
ราชวงศ์ราชวงศ์ที่ 12
พระราชบิดาฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 2?
ฝังพระศพKahun?
ศาสนาศาสนาอียิปต์โบราณ

อ้างอิงแก้ไข