เคาน์ตีตริโปลี[1] (อังกฤษ: County of Tripoli) คือนครรัฐครูเสด (crusader states) แห่งสุดท้ายที่ก่อตั้งขึ้นในบริเวณเลแวนต์ (Levant) ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ปัจจุบันคือทางตอนเหนือของเลบานอนที่ในปัจจุบันคือเมืองตริโปลี นักรบครูเสดยึดตริโปลีและสร้างอาณาจักรในปี ค.ศ. 1109 ที่เดิมเป็นของแบร์ทร็องแห่งตูลูซ (Bertrand of Toulouse) และขึ้นกับบอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเลม (Baldwin I of Jerusalem) ต่อมาอาณาจักรตริโปลีก็กลายเป็นอนุรัฐของนครรัฐอันติโอคในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ในกลางคริสต์ทศวรรษ 1200 ผู้นำของตริโปลีโบฮีมอนด์ที่ 6 แห่งอันติโอคภายใต้อิทธิพลของพ่อตาเฮธุมที่ 1 แห่งอาร์มีเนีย (Hethum I of Armenia) แห่งซิลิเชียนอาร์มีเนีย (Cilician Armenia) ไปสาบานเป็นรัฐที่ขึ้นกับจักรวรรดิมองโกลและส่งกำลังทหารไปช่วยฝ่ายมองโกลพิชิตอาณาบริเวณนั้น ในการแก้แค้นมัมลุก (Mamluk) คาลาวัน (Qalawun) สุลต่านแห่งอียิปต์ ก็นำทัพมาทำลายทั้งตริโปลีและอันติโอค และผนวกกลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอิสลามในปลายคริสต์ทศวรรษ 1200 การล่มสลายของอาณาจักรตริโปลีเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1289

เคาน์ตีตริโปลี

Comitatus Tripolitanus
Comtat de Trípol
ค.ศ. 1102–ค.ศ. 1289
ที่ตั้งของ
สถานะขึ้นกับราชอาณาจักรเยรูซาเลม, นครรัฐอันติโอค และจักรวรรดิมองโกล
เมืองหลวงTortosa (1102–1109), Tripoli (1109–1289)
ภาษาทั่วไปภาษาละติน, ฝรั่งเศสโบราณ, อิตาลี (และอาหรับและกรีก)
ศาสนา
โรมันคาทอลิก, นิกายกรีกออร์โธด็อกซ์, นิกายซีเรียออร์โธด็อกซ์, อิสลาม, ศาสนายูดาย
การปกครองราชาธิปไตยแบบศักดินา
เคานต์ 
• ค.ศ. 1102-ค.ศ. 1105
แรมงที่ 6
• ค.ศ. 1287-ค.ศ. 1289
ลูเชีย
ยุคประวัติศาสตร์สมัยกลางตอนกลาง
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1102
• พิชิตโดยคาลาวัน
ค.ศ. 1289
ก่อนหน้า
ถัดไป
กาหลิปฟาติมิด
สุลต่านมัมลุก (ไคโร)

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Catholic Encyclopedia. Latin Kingdom of Jerusalem (1099-1291)[1]