เคาน์ตีตริโปลี

อาณาจักรเคานต์แห่งตริโปลี[1] (อังกฤษ: County of Tripoli) คือนครรัฐครูเสด (crusader states) แห่งสุดท้ายที่ก่อตั้งขึ้นในบริเวณเลแวนต์ (Levant) ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ปัจจุบันคือทางตอนเหนือของเลบานอนที่ในปัจจุบันคือเมืองตริโปลี นักรบครูเสดยึดตริโปลีและสร้างอาณาจักรในปี ค.ศ. 1109 ที่เดิมเป็นของแบร์ทร็องแห่งตูลูซ (Bertrand of Toulouse) และขึ้นกับบอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเลม (Baldwin I of Jerusalem) ต่อมาอาณาจักรตริโปลีก็กลายเป็นอนุรัฐของนครรัฐอันติโอคในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ในกลางคริสต์ทศวรรษ 1200 ผู้นำของตริโปลีโบฮีมอนด์ที่ 6 แห่งอันติโอคภายใต้อิทธิพลของพ่อตาเฮธุมที่ 1 แห่งอาร์มีเนีย (Hethum I of Armenia) แห่งซิลิเชียนอาร์มีเนีย (Cilician Armenia) ไปสาบานเป็นรัฐที่ขึ้นกับจักรวรรดิมองโกลและส่งกำลังทหารไปช่วยฝ่ายมองโกลพิชิตอาณาบริเวณนั้น ในการแก้แค้นมัมลุก (Mamluk) คาลาวัน (Qalawun) สุลต่านแห่งอียิปต์ ก็นำทัพมาทำลายทั้งตริโปลีและอันติโอค และผนวกกลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอิสลามในปลายคริสต์ทศวรรษ 1200 การล่มสลายของอาณาจักรตริโปลีเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1289

อาณาจักรเคานต์แห่งตริโปลี
ขึ้นกับราชอาณาจักรเยรูซาเลม, นครรัฐอันติโอค และจักรวรรดิมองโกล

ค.ศ. 1102–ค.ศ. 1289
อาณาจักรเคานต์แห่งตริโปลีระหว่างรัฐอื่น ๆ ในตะวันออกใกล้ในปี ค.ศ. 1135
เมืองหลวง ตริโปลี
เมืองใหญ่สุด ไม่ระบุ
ภาษา ภาษาละติน, ฝรั่งเศสโบราณ, อิตาลี (และอาหรับและกรีก)
ศาสนา โรมันคาทอลิก, นิกายกรีกออร์โธด็อกซ์, นิกายซีเรียออร์โธด็อกซ์, อิสลาม, ศาสนายูดาย
การปกครอง ราชาธิปไตย
เคานต์
 -  ค.ศ. 1102-ค.ศ. 1105 แรมงที่ 6 แห่งตูลูซ
 -  ค.ศ. 1287-ค.ศ. 1289 ลูเชียแห่งตริโปลี
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยกลางตอนกลาง
 -  สถาปนา ค.ศ. 1102
 -  พิชิตโดยคาลาวัน ค.ศ. 1289

อ้างอิงแก้ไข

  1. Catholic Encyclopedia. Latin Kingdom of Jerusalem (1099-1291)[1]

ดูเพิ่มแก้ไข