เครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายบริการ (อังกฤษ: service mark) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้ระบุบริการ มิใช่ผลิตภัณฑ์ เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายบริการกลางแล้ว สามารถใช้สัญลักษณ์จดทะเบียนมาตรฐาน ® ได้ ก่อนจดทะเบียน การใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายบริการ SM (SM ตัวยก) เป็นการปฏิบัติทั่วไป

ตัวอย่างโลโก้ที่ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายบริการ

ดูเพิ่ม แก้