เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียนเชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งสายสร้อยแห่งสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียนเชน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหราชอาณาจักร สถาปนาโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ. 2445 พระมหากษัตริย์-พระราชินีเป็นประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้และเป็นผู้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
สายสร้อยแห่งสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
วันสถาปนาพ.ศ. 2445
ประเทศสหราชอาณาจักร
ผู้สถาปนาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร
ประธานกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร
สถิติการมอบ
รายแรกจอร์จ ดยุกแห่งคอร์นวอลล์
รายล่าสุดRowan Williams
ทั้งหมด84[ต้องการอ้างอิง]

แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียนเชน
thumb]
thumb]

สมาชิกราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

แม่แบบ:เครื่องราชอิสริยาภรณ์สหราชอาณาจักร