เปิดเมนูหลัก

เครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง[1] (อังกฤษ: Greater Mekong Sub-region Academic and Research Network หรือ GMSARN) คือเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัยในลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยร่วมกัน ทรัพย์สินทางปัญญา และการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเน้นที่ประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลัก[2]

เครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
Greater Mekong Sub-region Academic and Research Network
GMSARN logo.JPG
ตราสัญลักษณ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ชื่อย่อGMSARN
ประเภทกลุ่มมหาวิทยาลัย
สำนักงานใหญ่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ที่ตั้ง
สมาชิก
12 มหาวิทยาลัย (สมาชิก) 3 มหาวิทยาลัยและองค์กร (ภาคีสมาชิก) จาก 6 ประเทศ
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

เนื้อหา

สมาชิก[2]แก้ไข

ประเทศ สถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้ง
  กัมพูชา
  จีน
  ลาว
  ไทย
  พม่า


  เวียดนาม

ภาคีสมาชิก [3]แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข