เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่และแหล่งชื่อท่องเที่ยวของกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ในอำเภอสหัสขันธ์, อำเภอคำม่วง, อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 36 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสองสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ

เขื่อนลำปาว
ชื่อทางการเขื่อนลำปาว
ที่ตั้งตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มต้นการก่อสร้างพ.ศ. 2511
วันที่เปิด10:00 – 18:00
โครงสร้างและทางน้ำล้น
ความสูง33 เมตร
ความยาว7.8 กิโลเมตร
กั้นลำน้ำปาว / ห้วยยาง
อ่างเก็บน้ำ
ความจุ1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบัน เขื่อนลำปาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  โดยมีหาดดอกเกด  อยู่ริมฝั่งเขื่อนลำปาวทางด้านทิศตะวันออก ของเรือนรับรองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เป็นหาดเนินดินลดหลั่นลงจรดถึงเขื่อน มีบริเวณกว้างขวางพอสมควร ได้รับการ ปรับปรุงให้เป็น ที่พักผ่อนโดยจัดศาลาพักร้อนซุ้มดอกเห็ด เหตุที่ได้ชื่อว่า "หาดดอกเกด" ก็เพราะมีต้น"การะเกด" ซึ่งเป็นไม้พื้นเมือง ปลูกปะปนกับต้นไม้อื่นเป็นกลุ่มๆ เมื่อเวลาออกดอกจะส่งกลิ่นหอม หาดดอกเกด เปรียบเสมือนสวรรค์ชายหาดของคนอีสาน  ช่วงวันหยุดจะมีผู้คนทั้งมาแบบครอบครัว มาเดี่ยว มาเป็นกลุ่ม มาเป็นคู่ มุ่งหน้าสู่หาดดอกเกด เพื่อใช้เวลากับครอบครัว กับเพื่อนกับ คนรักในช่วงวันหยุดพักผ่อน ในช่วงเวลาเย็นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับจะมาเดินเล่นพักผ่อนชมวิว ริมสันเขื่อนรับลมเย็น ซึ่งบริเวณ นี้มีร้านอาหาร  1 ร้าน และกระท่อมเล็กๆ ริมเขื่อนสำหรับนั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามริมเขื่อน

ลักษณะทั่วไปแก้ไข

เขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนดินสูงจากท้องน้ำ 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 เมตร กว้าง 8 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนประตูระบายน้ำ เป็นแบบเปิด ไม่มีประตูปิดกั้นให้น้ำใหลตลอดเวลา(ใหลเฉพาะช่วงฤดูฝน) ปัจจุบัน เขื่อนลำปาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ หาดดอกเกด ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสวรรค์ชายหาดของคนอีสาน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข