เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร กว้าง 10 เมตร อ่างเก็บน้ำจุได้ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,300,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โรงไฟฟ้าพลังน้ำสันติ มีการควบคุมแบบอัตโนมัติ มีโรงไฟฟ้าขนาด 1,275 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และท่อส่งน้ำยาว 1,800 เมตร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 6 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถสั่งการและควบคุมเดินเครื่องได้โดยตรงจากโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง