เปิดเมนูหลัก

เขตสหพันธ์ตะวันตกเฉียงเหนือ

เขตสหพันธ์ตะวันตกเฉียงเหนือ

เขตสหพันธ์ตะวันตกเฉียงเหนือ (รัสเซีย: Се́веро-За́падный федера́льный о́круг; อังกฤษ: Northwestern Federal District) เป็น 1 ใน 9 เขตสหพันธ์ของประเทศรัสเซีย เขตนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 1,677,900 กม² (647,800 sq mi) และมีประชากรทั้งหมด 13,616,057 คน (ร้อยละ 83.5 อาศัยอยู่ในเขตเมือง)

เขตการปกครองแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข