เขตมีแสง (อังกฤษ: Photic zone) เป็นระดันน้ำที่อยู่ด้านบนสุดและสัมผัสกับแดด มีความลึก 0-200 เมตร[1]จากผิวน้ำเป็นชั้นที่มีออกซิเจนที่ละลายและสารอาหารทำให้ปลาและแพลงก์ตอนชุกชุม มีความเอื้อต่อการสังเคราะห์แสงมีพืชและปาการังอยู่เป็นจำนวนมาก

ลักษณะสิ่งแวดล้อมแก้ไข

เป็นชั้นทะเลที่มีความอุมสมบูรณ์มีปลา, ปาการัง, กัลปังหา, สาหร่าย, แพลงก์ตอนและสัตว์น้ำชุกชุมซึ้งปลาบริเวณนี้เรียกว่าปลาผิวน้ำ

อุณหภูมิแก้ไข

จะอยู่ในอุณหภูมิน้ำปกติหรือประมาณ 26-28 ° C

แสงแก้ไข

สามารถมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดี

อ้างอิงแก้ไข

  1. Photic zone Encyclopædia Britannica Online. 14 August 2009.