เขตธรรมชาติงดงามดีเด่น

บริเวณธรรมชาติงดงามที่ดีเด่น (อังกฤษ: Area of Outstanding Natural Beauty) มีชื่อย่อว่า “AONB” เป็นบริเวณชนบทที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความสำคัญทางคุณค่าทางภูมิทัศน์ของอังกฤษ, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ โดยการระบุโดยกรมอนุรักษ์ธรรมชาติ (Natural England) ในนามของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร; สภาดินแดนชนบทแห่งเวลส์ (Countryside Council for Wales) ในนามของรัฐสภาแห่งเวลส์ และ กรมสิ่งแวดล้อมแห่งไอร์แลนด์เหนือ ในนามของรัฐบาลแห่งไอร์แลนด์เหนือ

แผนที่ของ“บริเวณธรรมชาติงดงามที่ดีเด่นในอังกฤษ” ในหมู่เกาะบริเตน

จุดประสงค์

แก้

จุดประสงค์หลักของการระบุ “บริเวณธรรมชาติงดงามที่ดีเด่น” ก็เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มพูนความงดงามของทรัพยากรของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มาใช้สอย และในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ทำมาหากินในบริเวณที่ระบุด้วย ในการที่จะบรรลุจุดประสงค์ หน่วยงานบริเวณธรรมชาติจำต้องพึ่งระบบการควบคุมการวางแผนของสหราชอาณาจักรและการบริหารอาณาบริเวณที่เป็นชนบท

บริเวณธรรมชาติงดงามที่ดีเด่นในอังกฤษ

แก้

ระเบียงภาพ

แก้