เขตการปกครองของประเทศเบลเยียม

การแบ่งเขตการปกครองของประเทศเบลเยียม นั้นมีลักษณะการปกครองโดยรัฐบาลกลาง (แบบสหพันธรัฐ) อันประกอบด้วย 3 ชุมชน (Community), 3 เขต (Region) และ 4 เขตภาษา (Language area) ซึ่งทั้งสามแบบนี้ประกอบรวมกันเป็นประเทศเบลเยียม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมปี ค.ศ. 1970[1] และต่อมาในช่วงเปลี่ยนผ่านในยุคคริสต์ทศวรรษที่ 1980 ได้มีการเปลี่ยนการปกครองแบบรัฐเดี่ยวเป็นสหพันธรัฐ โดยประกอบด้วย รัฐบาลกลาง, รัฐบาลเขต และรัฐบาลชุมชน โดยหลักการนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดด้านความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม[2]

แผนที่จำแนกถึงการแบ่งชุมชน, เขต และเขตภาษาของประเทศเบลเยียม
  ภาษาดัตช์
  ภาษาฝรั่งเศส
  ภาษาเยอรมัน
  ทวิภาษา (ดัตช์/ฝรั่งเศส)
ชุมชน เขต
เฟลมิช เฟลมิช (ฟลานเดอร์)
เมืองหลวง (บรัสเซลส์)
ฝรั่งเศส
วัลลูน (วาโลเนีย)
เยอรมัน
อาณาเขตของแต่ละมณฑลแบ่งโดยเส้นทึบสีดำ

เขตการปกครองแก้ไข

เขตเฟลมิช (ฟลานเดอร์) และเขตวัลลูน (วาโลเนีย) นั้นถูกแบ่งย่อยลงเป็นเขตละ 5 มณฑล (province) ส่วนเขตที่สาม ได้แก่ เขตเมืองหลวงบรัสเซลส์ นั้นมิได้มีฐานะเป็นมณฑล และไม่มีเขตย่อยเป็นมณฑลเช่นกัน โดยรวมทั้งหมดในประเทศเบลเยียมแบ่งการปกครองย่อยเป็น 589 เขตเทศบาลหรือคอมมูน (municipality) ซึ่งในแต่ละเขตเทศบาลนั้นจะแบ่งย่อยลงได้อีกเป็นเขตเทศบาลย่อยๆ (sub-municipality) จำนวนหลายเขตรวมกัน

ชุมชน, เขต, เขตภาษา, เทศบาล, และมณฑล ทั้งห้าหน่วยล้วนเป็นองค์ประกอบทางการปกครองหลักในระดับชาติของเบลเยียมตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญ ส่วนการแบ่งการปกครองที่สำคัญน้อยลงมาได้แก่ เขตเทศบาลร่วม (intra-municipal districts), เขตปกครอง (administrative arrondissements), เขตเลือกตั้งและเขตตุลาการ (electoral and judicial arrondissements), เขตตำรวจ (police districts), และล่าสุดทีมีการก่อตั้งคือ เขตตำรวจเทศบาลร่วม (inter-municipal police zones) ซึ่งอยู่ในระดับย่อยลงไปของเขตตำรวจ

ทั้งหมดทุกระดับการปกครองนั้นล้วนถูกแบ่งตามเขตทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ เขตภาษา, ชุมชน, เขต, มณฑล และเทศบาล โดยเขตภาษานั้นจะไม่มีอำนาจทางการปกครองเพียงแต่เป็นตัวช่วยการแบ่งเขตการปกครองได้ง่ายขึ้น ส่วนชุมชนนั้นก็มีการแบ่งแยกตามภูมิศาสตร์ โดยแบ่งจากภาษาและลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมที่คล้ายคลึงกัน (มิใช่การแบ่งจำแนกบุคคลหรือประชากรเป็นพวกๆเท่านั้น) อย่างไรก็ตาม ไม่มีการแบ่งสัญชาติย่อยตามเขตหรือชุมชนในเบลเยียม

ในแต่ละชุมชนจะมีอาณาเขตตามที่ระบุไว้ตามกฎหมายเพื่อสามารถใช้ปกครองในบางระดับ โดย ชุมชนเฟลมิช จะมีอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เฉพาะภายในเขตภาษาดัตช์ (ซึ่งตรงกับเขตเฟลมิช (ฟลานเดอร์)), เขตทวิภาษาบริเวณเขตเมืองหลวงบรัสเซลส์, ชุมชนฝรั่งเศสในเบลเยียมจะมีสิทธิตามกฎหมายภายในเขตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น โดยมีอาณาเขตในเขตวัลลูนรวมทั้งเขตทวิภาษาในเขตเมืองหลวงบรัสเซลส์ และชุมชนผู้พูดภาษาเยอรมันแห่งเบลเยียมจะมีอำนาจในบริเวณที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลัก ได้แก่อาณาเขตเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ภายในมณฑลลีแยฌ ในเขตวัลลูน

เขตทั้งสามในเบลเยียมได้แก่:

ชุมชนทั้งสามได้แก่:

เขตภาษาทั้งสี่ได้แก่:

  • เขตภาษาดัตช์
  • เขตทวิภาษาบรัสเซลส์
  • เขตภาษาฝรั่งเศส
  • เขตภาษาเยอรมัน (ซึ่งมีที่อำนวยความสะดวกทางภาษาสำหรับผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส)

ชุมชนแก้ไข

เขตชุมชน ชุมชนเฟลมิช ชุมชนฝรั่งเศส ชุมชนผู้พูดภาษาเยอรมัน
ชื่อในภาษาดัตช์   Vlaamse Gemeenschap   (Franse Gemeenschap)   (Duitstalige Gemeenschap)
ชื่อในภาษาฝรั่งเศส (Communauté flamande) Communauté française (Communauté germanophone)
ชื่อในภาษาเยอรมัน (Flämische Gemeinschaft) (Französische Gemeinschaft) Deutschsprachige Gemeinschaft
ที่ตั้ง      
ธง      
เมืองหลวง บรัสเซลส์
(ร่วมกับเขตเฟลมิช)
บรัสเซลส์ เออเปิน
ประธาน คริส พีเตอร์ส (รายนาม)
(ร่วมกับเขตเฟลมิช)
รูดี เดอมอตต์ (รายนาม) คาล-ไฮนซ์ ลัมแบรตซ์ (รายนาม)
เว็บไซต์ www.flanders.be www.cfwb.be www.dglive.be

เขตแก้ไข

เขต เขตเฟลมิช เขตวัลลูน เขตเมืองหลวงบรัสเซลส์
ชื่อในภาษาดัตช์   Vlaams Gewest   (Waals Gewest)   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ชื่อในภาษาฝรั่งเศส (Région flamande) Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale
ชื่อในภาษาเยอรมัน (Flämische Region) Wallonische Region (Region Brüssel-Hauptstadt)
ที่ตั้ง      
ธง      
เมืองหลวง บรัสเซลส์ นามูร์ บรัสเซลส์
ISO 3166-2:BE VLG WAL BRU
พื้นที่ 13,522 ตร.กม.
(44.29% ของประเทศ)
16,844 ตร.กม.
(55.18% ของประเทศ)
161 ตร.กม.
(0.53% ของประเทศ)
มณฑล แอนต์เวิร์ป
ลิมเบิร์ก
เฟลมิชบราบันต์
ฟลานเดอร์ตะวันออก
ฟลานเดอร์ตะวันตก
แอโน
วัลลูนบราบันต์
นามูร์
ลีแยฌ
ลักเซมเบิร์ก
ไม่มี
เขตเทศบาล 308 262 19
ประชากร 6,078,600 [2006][3]
(58% ของประเทศ)
3,413,978 [2006][3]
(32% ของประเทศ)
1,018,804 [2006][3]
(10% ของประเทศ)
ความหนาแน่นประชากร 442/ตร.กม. 199/ตร.กม. 6,238/ตร.กม.
ประธาน คริส พีเตอร์ส (รายนาม) รูดี เดอมอตต์ (รายนาม) ชาลส์ ปิกเก (รายนาม)
เว็บไซต์ flanders.be wallonie.be/ www.brussels.irisnet.be

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Als goede buren– Vlaanderen en de taalwetgeving– Taalgrens en taalgebieden" (in ดัตช์). Vlaanderen.be. สืบค้นเมื่อ 2007-07-10.
  2. "Politics — State structure". Flanders.be. Flemish Government. Archived from the original on 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2007-05-24.
  3. 3.0 3.1 3.2 "Structuur van de bevolking – België / Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Vlaams Gewest / Waals Gewest (2000-2006)" (in ดัตช์). FOD/SPF Economie (Federal Government Service Economy)– Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 2007. Archived from the original (asp) on 2007-04-29. สืบค้นเมื่อ 2007-05-08.