เกาะลันตาใหญ่ เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ในตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอุทยาน มีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์ ชื่อ "ลันตา" สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า "ลันตาส" ซึ่งเป็นภาษาชวา แปลว่า ที่ย่างปลา เพราะในอดีตเป็นที่ที่ชาวเรือชวามักมาหยุดพักและย่างปลาเป็นอาหาร[1]

เกาะลันตาใหญ่
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
การปกครอง
จังหวัดจังหวัดกระบี่
อำเภออำเภอเกาะลันตา
ตำบลตำบลเกาะลันตาใหญ่
ข้อมูลอื่น ๆ
เขตเวลา

เกาะลันตาใหญ่มียาวประมาณ 30 กิโลเมตร กว้างประมาณ 6 กิโลเมตร มีชายหาดยาวเรียงรายต่อเนื่องกันถึง 13 หาดทางฝั่งตะวันตก ทั้งหาดหินและหาดทราย ส่วนทางฝั่งตะวันออกคือ ชุมชนโบราณ ชื่อ บ้านศรีรายา ซึ่งตั้งมากว่าร้อยปี สร้างบ้านเรือนแถวไม้หน้าแคบที่ยื่นยาวลึกออกไปในทะเล ชาวเลที่อาศัยอยู่บนเกาะ ชาวบ้านส่วนใหญ่บนเกาะลันตานับถือศาสนาอิสลาม และที่บ้านสังกะอู้ยังคงความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมไว้อยู่ คือประเพณีลอยเรือ เพื่อสะเดาะเคราะห์และความเป็นสิริมงคล ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 และ เดือน 11[2] ฤดูท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม

อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติ เกาะลันตา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-05. สืบค้นเมื่อ 2022-07-05.
  2. "เกาะลันตาใหญ่ กระบี่".

แหล่งข้อมูลอื่น แก้