เกาะร้าง หมายถึงเกาะที่ไม่มีใครอยู่อาศัยหรืออาจมีแต่เพียงเล็กน้อย หรือโดยทั่วไปอาจใช้ในการเปรียบเทียบ ใช้ในงานวรรณกรรมและเรื่องแต่ง เป็นสถานที่ที่มีคนเล็กน้อยที่อาจถูกทอดทิ้ง ติดเกาะ หรือถูกตัดขาดจากสังคม

เกาะร้างในประเทศปาเลา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข