เกาะจวง

เกาะในประเทศไทย

เกาะจวง เป็นหนึ่งใน 9 เกาะของหมู่เกาะแสมสาร ตั้งอยู่ในเขตตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 1.248 ตารางกิโลเมตร อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ เป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปบนเกาะ แต่สามารถมาดำน้ำตื้นบริเวณใกล้ ๆ เกาะได้[1]

เกาะจวง
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งอ่าวไทย
พื้นที่1.248 ตารางกิโลเมตร (0.482 ตารางไมล์)
การปกครอง
จังหวัดชลบุรี
อำเภอสัตหีบ
ตำบลแสมสาร
ข้อมูลอื่น ๆ
เขตเวลา
รหัสไปรษณีย์15250

เกาะจวงเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีเขาสูงทอดตามแนวยาวของเกาะ มีหาด 3 หาด คือ ทิศเหนือของเกาะเป็นหาดทราย ทิศตะวันออกเป็นหาดหินปนทราย หาดนี้เรียกว่า หาดหน้าบ้าน ส่วนใหญ่เป็นหิน เรือสามารถเข้าจอดได้ หาดที่ 3 ทิศใต้ของเกาะ เป็นหาดหินปนทรายลักษณะคล้ายหาดหน้าบ้าน เรียกว่า แหลมญี่ปุ่น[2] หาดทรายเป็นที่เพาะพันธุ์และวางไข่ของเต่าทะเล สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าชายหาด และป่าหน้าผา[3]

อ้างอิง แก้

  1. "รีวิวทริปดำน้ำอ่าวแสมสาร ทะเลอ่าวไทยที่ใสราวกับคริสตัล". สนุก.คอม.
  2. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์. "โครงการ: ความหลากหลายของมดในหมู่เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะจวง และเกาะจาน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (PDF). p. 11.
  3. พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา. "การจัดลำดับความสำคัญของเกาะต่างๆ ในพื้นที่ อพ.สธ. ในการอนุรักษ์ปักษาพรรณ : รายงานผลการดำเนินงาน" (PDF). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.