เกษมสันต์ วีระกุล

เกษมสันต์ วีระกุลประธานกรรมการ บริษัท​ ซีเอ็ดยูเคชั่น​ จำกัด (มหาชน)​ บรรณาธิการ​บริหาร ศูนย์บริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เกษมสันต์ วีระกุล
ท.ช., ท.ม.
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 กันยายน พ.ศ. 2506 (58 ปี)
พรรคการเมือง รวมใจไทยชาติพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
คู่สมรส นางวงศ์ชนก วีระกุล
(หย่า)
บุตร 1 คน
อาชีพ นักการเมือง
นักธุรกิจ
นักวิชาการ
เว็บไซต์ https://www.kasemsantaec.com

อดีตรองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา อดีตผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)[1] และอดีตผู้ดำเนินรายการ เหตุบ้านการเมือง ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ปัจจุบัน เป็นนักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC? [Need citation] และเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงข่าวต่างๆ ทางช่อง TNN 24 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ 3SD และ 13 Famiy เช่น เหตุบ้านการเมือง, AEC Insight กับเกษมสันต์, AEC Plus กับเกษมสันต์, AEC World, เป็นข่าวเช้านี้ ,ข่าวเช้าวันหยุด, เที่ยงวันทันโลก และคลื่นวิทยุ FM 100.5 รายการ Good Morning ASEAN ช่วง เจาะลึกอาเซียน

นายเกษมสันต์ วีระกุล ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ รายการสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปี 2542 และผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น รายการเหตุบ้านการเมือง ประจำปี 2543 รางวัล Boss of the year 2005 นักบริหารจัดการดีเด่น สาขาบริหารจัดการธุรกิจการตลาด ประจำปี 2548, รางวัลช่อสะอาด ปี 2557 จากผลงาน “ถอดบทเรียนปราบปรามคอร์รัปชั่นโลก” เผยแพร่ทางสถานีข่าว TNN 24 ล่าสุดได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ด้านโทรทัศน์ดีเด่น

ประวัติแก้ไข

เกษมสันต์ วีระกุล เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายธีระ วีระกุล กับนางเบญจมาภรณ์ วีระกุล เคยสมรสกับนางวงศ์ชนก วีระกุล มีบุตรสาว 1 คน คือ ศิริมานี วีระกุล ปัจจุบันได้หย่าขาดจากกันแล้ว

การศึกษาแก้ไข

เกษมสันต์ วีระกุล จบการศึกษามัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบปริญญาตรีจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโทจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษา        พ.ศ. 2519-2524   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปริญญาตรี          พ.ศ. 2524 - 2527  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท          พ.ศ. 2527 - 2528 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

                        พ.ศ. 2528 - 2529 นักวิจัยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โอซาก้า 2 ปี

ปัจจุบันแก้ไข

 • นักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านเออีซี
 • ประธานกรรมการ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ แห่งชาติ
 • ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 • กรรมการอิสระ บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทแอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC ประจำรายการ Good Morning ASEAN ทางสถานีวิทยุ 100.5
 • ผู้บรรยายพิเศษ ให้กับวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ Amazjng AEC กับเกษมสันต์
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือ Mix Magazine คอลัมน์ The perspective of AEC

ด้านการเมืองแก้ไข

 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2554)
 • รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (มกราคม พ.ศ. 2550- พฤษภาคม พ.ศ. 2554)
 • หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคชาติไทยพัฒนา

ด้านธุรกิจแก้ไข

 • รองประธานกรรมการบริษัทสุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริษัทยูไนเต็ดไวน์เนอรี่แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริษัทสีมาธุรกิจ จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริษัทนทีชัย จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริษัทหลักชัยค้าสุรา จำกัด
 • ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการบริหารบริษัททศภาค จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทยู.ดับบลิว.ดี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิวเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ว็อชด็อก จำกัด


ด้านวิชาการ/ ด้านการศึกษาแก้ไข

 • ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เลขาธิการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการฝ่ายอำนวยการและกรรมการบริหารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • คณะกรรมการ อนุกรรมการและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ขององค์กรธุรกิจ สังคม และราชการหลายแห่ง
 • อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ระดับรองผู้บังคับการ
 • ผู้บรรยายพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง


ด้านสื่อมวลชนแก้ไข

 • ผู้ดำเนินรายการ “ข่าวเช้าวันหยุด” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการ “เที่ยงวันทันโลก” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการ “เป็นข่าวเช้านี้” ทางช่อง 13 Family
 • ผู้ดำเนินรายการ “เหตุบ้านการเมือง” ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการ AEC กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24
 • ผู้ดำเนินรายการ “ถามตรง” ช่วงข่าว 4 ทุ่ม ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ตามดูผู้แทน” “เดินหน้าหาผู้แทน” และ “ 11 รายวัน” ทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
 • ผู้ดำเนินรายการไทยสกายเคเบิลทีวี “อรุณสวัสดิ์กรุงเทพ”
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ และดูแลรายการ “เปิดประเด็น” ทาง F.M. 97
 • ผู้ดำเนินรายการ AEC PLUS กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 SD
 • ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่วง MORNING AEC กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่วง AEC Energy กับเกษมสันต์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC ประจำรายการ คนหลังข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24
 • คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์คู่แข่งธุรกิจ
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือ Mother and Care Magazine
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ รับมือ AEC
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ทันหุ้น คอลัมน์ เปิดประตูอาเซียน
 • คอลัมนิสต์ประจำหนังสือ Leader Time Magazine คอลัมน์รอบรั้วอาเซียน

ด้านสังคมแก้ไข

 • กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง

ด้านกีฬาแก้ไข

 • นายกสมาคม สควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข