เกล็ดเลือดน้อย

(เปลี่ยนทางจาก เกล็ดเลือดต่ำ)

ภาวะเกล็ดเลือดน้อย[1] หรือเกล็ดเลือดต่ำ[2] (อังกฤษ: thrombocytopenia, thrombopenia) เป็นภาวะซึ่งในเลือดมีเกล็ดเลือดน้อยกว่าปกติ

เกล็ดเลือดน้อย
(Thrombocytopenia)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10D69.6, P61.0
ICD-9287.3, 287.4, 287.5
OMIM188000 313900
DiseasesDB27522
MedlinePlus000586
MeSHD013921

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ[3] ก็ต่อเมื่อจำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 150,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และถ้าต่ำกว่า 20,000 มีโอกาสเลือดออกได้เองโดยไม่ต้องมีบาดแผล คนปกติจะมีเกล็ดเลือดประมาณ 150,000-450,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ทำให้เลือดออกผิดปกติ หยุดยาก ผู้ป่วยบางรายไม่แสดงอาการใด แต่บางรายมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำมาก ต้องได้รับการรักษาทันที อาจเกิดเลือดออกจนเสียชีวิตได้

อาการและอาการแสดงแก้ไข

ระดับเกล็ดเลือดที่น้อยลงเพียงอย่างเดียวนั้นส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีอาการใดๆ โดยอาจตรวจพบจากการตรวจนับเม็ดเลือดซึ่งทำเพื่อการตรวจสุขภาพหรือตรวจเพื่อหาโรคจากสาเหตุอื่น บางครั้งอาจมีรอยฟกช้ำ จุดเลือดออก หรือมีอาการเลือดออกอื่นๆ เช่น เลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น เมื่อเกล็ดเลือดต่ำถึงระดับหนึ่ง จะมีอาการเลือดออก มักเกิดที่ผิวหนังเป็นจุดเลือดออกแดงๆ จ้ำๆ คล้ายยุงกัด กดแล้วไม่จางหายไป ให้เราสังเกตจ้ำเลือดตามจุดต่างๆ ของร่างกาย [4]

หากมีบาดแผลเลือดออก จะมีเลือดออกมากและนาน หยุดยากกว่าปกติ

อ้างอิงแก้ไข