เกล็ดเลือดน้อย

(เปลี่ยนทางจาก เกล็ดเลือดต่ำ)

ภาวะเกล็ดเลือดน้อย[2] หรือเกล็ดเลือดต่ำ[3] (อังกฤษ: thrombocytopenia, thrombopenia) เป็นภาวะซึ่งในเลือดมีเกล็ดเลือดน้อยกว่าปกติ

เกล็ดเลือดน้อย
(Thrombocytopenia)
ชื่ออื่นThrombocytopaenia, thrombopenia
เสมียร์เลือดของผู้ป่วยเกล็ดเลือดต่ำ ในภาพแทบจะไม่มีเกล็ดเลือดอยู่เลย
สาขาวิชาHematology
สาเหตุBone marrow not making enough, body destroying platelets, spleen holding too many platelets[1]
วิธีวินิจฉัยComplete blood count[1]
การรักษาNone, immunosuppressants, platelet transfusion, surgical removal of the spleen[1]

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ[4] ก็ต่อเมื่อจำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 150,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และถ้าต่ำกว่า 20,000 มีโอกาสเลือดออกได้เองโดยไม่ต้องมีบาดแผล คนปกติจะมีเกล็ดเลือดประมาณ 150,000-450,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ทำให้เลือดออกผิดปกติ หยุดยาก ผู้ป่วยบางรายไม่แสดงอาการใด แต่บางรายมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำมาก ต้องได้รับการรักษาทันที อาจเกิดเลือดออกจนเสียชีวิตได้

อาการและอาการแสดง

แก้

ระดับเกล็ดเลือดที่น้อยลงเพียงอย่างเดียวนั้นส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีอาการใดๆ โดยอาจตรวจพบจากการตรวจนับเม็ดเลือดซึ่งทำเพื่อการตรวจสุขภาพหรือตรวจเพื่อหาโรคจากสาเหตุอื่น บางครั้งอาจมีรอยฟกช้ำ จุดเลือดออก หรือมีอาการเลือดออกอื่นๆ เช่น เลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น เมื่อเกล็ดเลือดต่ำถึงระดับหนึ่ง จะมีอาการเลือดออก มักเกิดที่ผิวหนังเป็นจุดเลือดออกแดงๆ จ้ำๆ คล้ายยุงกัด กดแล้วไม่จางหายไป ให้เราสังเกตจ้ำเลือดตามจุดต่างๆ ของร่างกาย [5]

หากมีบาดแผลเลือดออก จะมีเลือดออกมากและนาน หยุดยากกว่าปกติ

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 "Thrombocytopenia". National Heart, Lung, and Blood Institute (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 4 January 2018.
  2. "ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-15. สืบค้นเมื่อ 2012-05-07.
  3. บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย (อังกฤษ-ไทย) ฉบับปี 2009. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552.
  4. รู้จัก อาการและสาเหตุ ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
  5. "ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (ITP)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-03-13. สืบค้นเมื่อ 2016-10-09.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
การจำแนกโรค
ทรัพยากรภายนอก