เกมจุดเดือด เป็นรายเกมโชว์ที่ได้รับความนิยมในยุคหนึ่ง ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 แทนรายการพลิกล็อกเหนือเมฆ และยุติการออกอากาศไปในปี พ.ศ. 2536 รูปแบบเกมจะเกี่ยวข้องกับตัวเลของศาตั้งแต่ 0-100 องศา ซึ่งจะผันแปรไปตามอุณหภูมิ

เกมในเกมจุดเดือดแก้ไข

รอบที่ 1แก้ไข

ในรอบที่หนึ่งนั้น จะมีผู้เข้าแข่งขันห้าคน ทั้งห้าคนนั้น จะต้องทายตัวเลขจากคำถามของดาราที่มาร่วมรายการ ใครใกล้เคียงที่สุด 3 คน จะเข้ารอบต่อไป

รอบที่ 2แก้ไข

ในรอบที่สองนั้น จะเป็นการตอบคำถาม เพื่อสะสมอุณหภูมิให้ได้ 100c(องศา) โดยคำตอบแต่ละคำตอบนั้น จะมีองศาบอกไว้ให้ ถ้าใครตอบผิด 2 ข้อ สะสมอุณหภูมิเกิน 100c หรือสะสมอุณหภูมิต่ำกว่า 100c ก็จะตกรอบก่อน จนเหลือผู้ชนะที่มีอุณหภูมิใกล้เคียง 100c มากที่สุด ก็จะได้เข้ารอบแจ็ตพอต

รอบแจ๊คพอต (รูปแบบที่1)แก้ไข

  • รอบแจ๊คพอตนี้มีชื่อว่า "ดีเดือด" เป็นการจับคู่ปรอท ต้องอาศัยความจำ โดยพิธีกรจะบอกก่อนว่าในแต่ละช่องนั้นมีอุณหภูมิเท่าไร โดยมีปรอทอยู่ 5 ปรอท ๆ ละ 16 แผ่นป้าย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลข 0-100 โดยการผ่านในแต่ละแผ่นป้ายนั้นจะต้องเปิดป้ายรวมกัน 2 ป้ายให้ได้ 100c จึงจะได้รับรางวัลจากปรอตที่ทำแตก ถ้าสามารถเปิดป้ายได้ทั้งหมด 5 ชุดจะได้รับเงินรางวัลแจ๊คพอต 500,000 บาท พร้อมกับเงินรางวัลที่สะสมและของรางวัลที่ทำแตกมาได้ทั้งหมด

รอบแจ๊คพอต (รูปแบบที่2)แก้ไข

  • ในระยะต่อมา รอบแจ็คพอตจะเปลี่ยนมาเป็นการเปิดแผ่นป้าย 9 แผ่นป้ายจาก 12 แผ่นป้ายโดยเรียงติดต่อกัน จากนั้นจะต้องเปิดแผ่นป้ายไปทีละแผ่นพร้อมกับความคุมความร้อนไม่ให้เกิน 100 องศาหรือติดลบโดยการบอกว่าร้อนขึ้นหรือเย็นลง หากเปิดครบทั้งหมดแล้ว องศายังไม่ครบ 100 จะต้องทำการซื้อแผ่นป้ายพิเศษ โดยต้องนำเงิน 20,000 บาทจากช่วงที่แล้วมาแลก เพื่อให้ได้องศาครบ 100 หากไม่ครบก็จะได้รับรางวัลตามองศาเช่น องศารวมกันได้แค่ 60 องศา ก็จะได้รับเงิน 60,000 บาท เป็นต้น และจะได้เวลา 1 นาทีไปในการตักตลับฟิล์มสีฟูจิ หากตักครบตามเวลาที่สะสมแล้วได้ 10 กิโลกรัมขึ้นไป จะได้รับเงิน 1,000,000 บาท แต่ถ้าไม่ได้จะได้รับเงินตามที่สะสมไว้

พิธีกรแก้ไข

สำหรับพิธีกรในรายการจุดเดือดมีดังต่อไปนี้