เปิดเมนูหลัก

เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (13 สิงหาคม พ.ศ. 2465) เป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่านผู้หญิง
เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.jpg
เกิด13 สิงหาคม พ.ศ. 2465 (97 ปี)
คู่สมรสหม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์
บุตร3 คน
บิดามารดาพระอาทรปฏิฑัต
ผาด หงสนันทร์

ประวัติแก้ไข

ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นธิดาของพระอาทรปฏิฑัต กับผาด หงสนันทร์ (สกุลเดิม สิทธิสารีบุตร) เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เป็นนางสนองพระโอษฐ์ และเป็นผู้ประพันธ์หนังสือที่สำคัญ ได้แก่ “ทำเป็นธรรม” (หนังสือพระราชประวัติการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) และ "เป็น อยู่ คือ" (หนังสือพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

ท่านผู้หญิงเกนหลง สมรสกับพลโท นายแพทย์ หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ น้องชายของหม่อมหลวงบัว กิติยากร (พระราชชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ท่านผู้หญิงเกนหลงจึงมีศักดิ์เป็นพระมาตุลานี (น้าสะใภ้) ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หม่อมหลวงจินดาและท่านผู้หญิงเกนหลง มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่

  1. พลอากาศเอกจารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สมรสกับกานดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศรืรัชยานนท์)
  2. คุณหญิงบุษยา ไกรฤกษ์ สมรสกับจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์
  3. พันตรีภาดร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สมรสกับพรพิมล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม เอี่ยมบุญลือ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข