เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เกิด 13 สิงหาคม พ.ศ. 2465) เป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่านผู้หญิง
เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท.จ.ว., ภ.ป.ร.3, ว.ป.ร.2
เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.jpg
เกิดเกนหลง หงส์นันทน์
13 สิงหาคม พ.ศ. 2465 (100 ปี)
คู่สมรสหม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์
บุตร3 คน
บิดามารดาพระอาทรปฏิฑัต
ผาด หงสนันทร์

ประวัติแก้ไข

ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม หงส์นันทน์) เป็นธิดาของพระอาทรปฏิฑัต กับผาด (สกุลเดิม สิทธิสารีบุตร) เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เป็นนางสนองพระโอษฐ์ และเป็นผู้ประพันธ์หนังสือที่สำคัญ ได้แก่ “ทำเป็นธรรม” (หนังสือพระราชประวัติการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) และ "เป็น อยู่ คือ" (หนังสือพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

ท่านผู้หญิงเกนหลง สมรสกับพลโท นายแพทย์ หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ น้องชายของหม่อมหลวงบัว กิติยากร (พระราชชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ท่านผู้หญิงเกนหลงจึงมีศักดิ์เป็นพระมาตุลานี (น้าสะใภ้) ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หม่อมหลวงจินดาและท่านผู้หญิงเกนหลง มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่

  1. พลอากาศเอกจารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สมรสกับกานดา (สกุลเดิม ศรีรัชยานนท์)
  2. คุณหญิงบุษยา (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) สมรสกับจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์
  3. พันตรีภาดร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สมรสกับพรพิมล (สกุลเดิม เอี่ยมบุญลือ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2521" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 95 (ตอน 51 ง): ฉบับพิเศษ หน้า 7. 12 พฤษภาคม 2521. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2556. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 107 (ตอนที่ 65): ฉบับพิเศษ หน้า 1. 25 สิงหาคม 2527. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2557. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  3. "ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ (ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 (ตอน 24 ข): หน้า 5. 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ