ฮาร์เกย์ซา (โซมาลี: Hargeysa; อาหรับ: هرجيسا) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโซมาลีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ยังมีข้อพิพาทเรื่องเอกราช ตั้งอยู่ในแคว้นวอกอยีกัลเบด

ฮาร์เกย์ซา

เมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาในกัลกอดอน ที่ราบสูงและตั้งอยู่ที่ระดับความสูงของ 4,377 ฟุต (1,334 เมตร) บ้าน ศิลปะหินจากยุคสมัยโบราณ ฮาร์เกย์ซายังเป็นศูนย์กลางการค้าหินตัด, ก่อสร้าง, บริการค้าปลีกและนำเข้า / ส่งออกในกิจกรรมอื่น ๆ