ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี

เชคฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี เจ้าผู้ครองรัฐพระองค์ที่ 7 แห่งรัฐกาตาร์ (ประสูติ 1 มกราคม พ.ศ. 2495) เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 2 ในเชคเคาะลีฟะฮ์ บิน ฮะมัด อัษษานี เจ้าผู้ครองรัฐองค์ที่ 6 แห่งรัฐกาตาร์ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538

ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี
Hamad bin Khalifa Al-Thani.jpg

พระนามเต็ม เชคฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี
พระอิสริยยศ เจ้าผู้ครองรัฐแห่งรัฐกาตาร์
ราชวงศ์ อัลษานี
รัชกาล 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538-25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
รัชกาลก่อน เชคเคาะลีฟะฮ์ บิน ฮะมัด อัษษานี
รัชกาลถัดไป เชคตะมีม บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี[1]
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 1 มกราคม พ.ศ. 2495
พระราชบิดา เชคเคาะลีฟะฮ์ บิน ฮะมัด อัษษานี
พระชายา โมซา บินตินัซเซอร์ อัลมิซเนด องค์ที่ 2
พระราชบุตร 14 พระองค์
เชคฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี เจ้าผู้ครองรัฐแห่งกาตาร์ (ซ้าย) ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช (ขวา)

การศึกษาแก้ไข

ทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารจากสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2514 ต่อมาทรงเข้ารับราชการทหารในกองทัพกาตาร์

พระกรณียกิจแก้ไข

ทรงสนพระทัยและทรงอุปถัมภ์ด้านการกีฬาและกิจการเยาวชน โดยทรงเป็นประธานคณะมนตรีเพื่อสวัสดิการเยาวชน ในปี พ.ศ. 2522 – 2534 อีกทั้งยังทรงมีบทบาทสำคัญในกิจการสื่อมวลชน โดยประทานพระอนุญาตและทรงสนับสนุนด้านการเงิน ในการตั้งสำนักงานข่าวโทรทัศน์อัลญะซีเราะฮ์แห่งกาตาร์ด้วย

ความสัมพันธ์ไทยกับกาตาร์แก้ไข

เชคฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 12-15 เมษายน พ.ศ. 2550 และการเสด็จมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 พร้อมด้วยโมซา บินตินัซเซอร์ อัลมิซเนด พระชายาโดยเสด็จด้วย

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี ถัดไป
เชคเคาะลีฟะฮ์ บิน ฮะมัด อัษษานี    
เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์
(27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556)
  เชคตะมีม บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัษษานี