ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี

เชคฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี เจ้าผู้ครองรัฐพระองค์ที่ 7 แห่งรัฐกาตาร์ (ประสูติ 1 มกราคม พ.ศ. 2495) เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 2 ในเชคเคาะลีฟะฮ์ บิน ฮะมัด อาล ษานี เจ้าผู้ครองรัฐองค์ที่ 6 แห่งรัฐกาตาร์ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และ พระองค์ทรงละราชสมบัติให้พระโอรสองค์ที่ 4 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เชคตะมีม บิน อะหมัด เคาะลีฟะฮ์ ฮาล ษานี เสด็จขึ้นครองราชย์แทนพระองค์

ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี
เจ้าผู้ครองรัฐแห่งรัฐกาตาร์
รัชสมัย27 มิถุนายน พ.ศ. 2538-25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
รัชกาลก่อนหน้าเชคเคาะลีฟะฮ์ บิน ฮะมัด อาล ษานี
รัชกาลถัดไปเชคตะมีม บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี[1]
ประสูติ1 มกราคม พ.ศ. 2495
พระชายาโมซา บินตินัซเซอร์ อัลมิซเนด องค์ที่ 2
พระราชบุตร14 พระองค์
พระนามเต็ม
เชคฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี
ราชวงศ์อาล ษานี
พระราชบิดาเชคเคาะลีฟะฮ์ บิน ฮะมัด อาล ษานี
เชคฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี เจ้าผู้ครองรัฐแห่งกาตาร์ (ซ้าย) ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช (ขวา)

พระราชประวัติ แก้

การศึกษา แก้

ทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารจากสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2514 ต่อมาทรงเข้ารับราชการทหารในกองทัพกาตาร์

พระกรณียกิจ แก้

ทรงสนพระทัยและทรงอุปถัมภ์ด้านการกีฬาและกิจการเยาวชน โดยทรงเป็นประธานคณะมนตรีเพื่อสวัสดิการเยาวชน ในปี พ.ศ. 2522 – 2534 อีกทั้งยังทรงมีบทบาทสำคัญในกิจการสื่อมวลชน โดยประทานพระอนุญาตและทรงสนับสนุนด้านการเงิน ในการตั้งสำนักงานข่าวโทรทัศน์อัลญะซีเราะฮ์แห่งกาตาร์ด้วย

ความสัมพันธ์ไทยกับกาตาร์ แก้

เชคฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 12-15 เมษายน พ.ศ. 2550 และการเสด็จมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 พร้อมด้วยโมซา บินตินัซเซอร์ อัลมิซเนด พระชายาโดยเสด็จด้วย

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Hamad bin Khalifa Al Thani

ก่อนหน้า ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี ถัดไป
เชคเคาะลีฟะฮ์ บิน ฮะมัด อาล ษานี    
เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์
(27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556)
  เชคตะมีม บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาล ษานี