ฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดส์

ฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดส์ (Hotwave Music Awards) เป็นเวทีการแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ที่มีระยะเวลาการแข่งขันยาวนานที่สุด จัดโดยคลื่นฮอตเวฟ หรือฮอต 91.5 เอฟเอ็ม ในเครือเอไทม์ มีเดีย[1] เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 เพื่อให้เป็นเวทีของการแสดงออกทางดนตรี ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

โลโก้ ฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดส์ ในปี พ.ศ. 2560

ฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดส์ได้จัดการประกวดครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2554 ก่อนยุติการจัดการประกวดหลังจากคลื่นฮอตเวฟปิดตัวลงหลังสิ้นปี พ.ศ. 2555[2] แต่การประกวดดนตรีดังกล่าวได้กลับมาจัดอีกครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประกวดกึ่งเรียลลิตี้โชว์ ออกอากาศทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562[3] ก่อนจะพักการจัดการประกวดชั่วคราวในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565 จากการระบาดทั่วของโควิด-19 และกลับมาจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2566

วงที่ผ่านการเข้ารอบในแต่ละปี

แก้
ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2539)
ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2540)

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ส.ค. 2540

 • รางวัลชนะเลิศ : วงดิเอราวัณ จากโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพ
 • รองอันดับ 1 : วง Magic Dream จากโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
 • รองอันดับ 2 : วง CONCUBINE จากโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง
 • รางวัลชมเชย : วง Dream Project จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (นักร้องนำของวง ปัจจุบันคือ นิหน่า สุฐิตา ปัญญายงค์)
 • รางวัลชมเชย : วงโอมเพี้ยง จากโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
 • นักดนตรียอดเยี่ยม : ภาคี นาวี มือเบสวงดิเอวัณ โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพ
 • นักร้องยอดเยี่ยม : สิทธิชัย ชุ่มเย็น วงค็อกโคไดล์จูเนียร์ โรงเรียนราชดำริ
 • รอบ 10 วงสุดท้าย 3 หนุ่ม จากโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือวง ลาบานูน)
 • วงจากโรงเรียนวัดทรงธรรม ตกรอบ 30 วงสุดท้าย (ปัจจุบันคือวง กะลา)
ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2541)
 • รางวัลชนะเลิศ : วง BRA LA HAVE จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
 • รองอันดับ 1 : วง Lucifer จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถ­ัมภ์ (ปัจจุบันคือวง แคลช)
 • รองอันดับ 2 : วง COPAIN จากโรงเรียนศึกษานารี
 • ชมเชยรางวัลที่ 1 : วง SUICIDE จากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 • ชมเชยรางวัลที่ 2 : วง DREAM PROJECT#2 จากโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม : ปรีติ บารมีอนันต์ (แบงค์) วง Lucifer จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถ­ัมภ์
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ (โน้ต,ยักษ์) มือกลองวง Lucifer จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัล 12 Plus Best Female Group : วง COPAIN จากโรงเรียนศึกษานารี
 • รางวัลนักดนตรีสาวหน้าใส : บุณยนุช ไชกิจภิญโญ (นุช) นักร้องนำวงสบาย จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
 • รางวัลนักดนตรีหนุ่มหน้าใส : สมพล ศิลปรัตน์ (หนุ่ม) มือกลองวงกระโถน จากโรงเรียนสตรีวิทยา2
 • วงจากโรงเรียนวัดทรงธรรม เข้ารอบ 10 วงสุดท้าย (ปัจจุบันคือวง กะลา)
 • มือกีตาร์ วง ซ่าน จากโรงเรียนบางกะปิ (ปัจจุบันคือ แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข)
ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2542)
 • รางวัลชนะเลิศ : วงนวโกเมศเกรียงไกร โรงเรียนบางกะปิ (ปัจจุบันคือวง Rule Dark)
 • รองอันดับ 1 : วง The Red Cloth โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพ
 • รองอันดับ 2 : วงซุ่ม จากโรงเรียนศรีพฤฒา
 • รางวัลชมเชย : วงเอ๋อ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
 • รางวัลชมเชย : วง Dream Project1999 จากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 • นักดนตรียอดเยี่ยม : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท (ปอ) ร้องนำ+กีต้าร์ นวโกเมศเกรียงไกร โรงเรียนบางกะปิ
 • นักร้องยอดเยี่ยม : ธิดา ลาภอุดมเลิศ (อั้ม) วงเอ๋อ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2543)

ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2544)

 • รางวัลชนะเลิศ : วงรวยกุ้ง จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • รองอันดับ 1 : วงอะลุ่มอล่วย Band จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (ปัจจุบันคือวง Slot machine)
 • รองอันดับ 2 : วง Kamikaze จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 • รางวัลชมเชย : Genozine จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
 • รางวัลชมเชย : No Smoke จากโรงเรียนบางกะปิ
 • นักร้องยอดเยี่ยม : พิรุณเทพ ธาฤทธิ์ (ต้น) วงGenozine จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
 • นักดนตรียอดเยี่ยม : วรวุฒิ แซ่ลี้ (เอ) กีต้าร์วง Laygazy จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 • เพลงต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม : Genozine จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2545)

 • รางวัลชนะเลิศ : วงสุนทรี จากโรงเรียนกาญจนภิเษก สุพรรณบุรี
 • รองอันดับ 1 : วง Groover จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • รองอันดับ 2 : วงเตปาป้า จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • รางวัลชมเชย : วง Undercloud โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 • รางวัลชมเชย : วง Sane โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง
 • นักร้องยอดเยี่ยม : วสุ อินทร์แก้ว (พืช) วงสุนทรี จากโรงเรียนกาญจนภิเษก สุพรรณบุรี
 • นักดนตรียอดเยี่ยม : นนทพงษ์ แก้วธัญญานกูล (ปั่น) กีต้าร์วงสุนทรี จากโรงเรียนกาญจนภิเษก สุพรรณบุรี
 • รางวัล 12Plus Best Female Group Award (วงหญิงล้วนยอดเยี่ยม) : วง เตปาป้า โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
 • รางวัล Exit Turbulent Award (วงชายล้วนยอดเยี่ยม) : วงสุนทรี โรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี
 • รางวัลเพลง Pop ยอดเยี่ยม : เพลงอธิษฐาน วง อย่างแรง โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์
 • รางวัลเพลง Rock ยอดเยี่ยม : เพลงคนใหม่ วง Underclound โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 • รางวัลเพลง Rearranged ยอดเยี่ยม : เพลงเจ้าเก่า วงสุนทรี โรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี
 • รางวัล D-Prompt Exuberlance Award (กองเชียร์ยอดเยี่ยม) : กองเชียร์ วงเตปาป้า โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 • มือกีตาร์ วง The Opera Red จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ปัจจุบันคือ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ)
ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2546)
 • รางวัลชนะเลิศ : วง Ro-See-A จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • รองอันดับ 1 : วง Frick จากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร
 • รองอันดับ 2 : วงแสงระวี จากโรงเรียนวัดทรงธรรม
 • รางวัลชมเชย : วงสำราญ โรงเรียนศรีวิกรม์
 • รางวัลชมเชย : วงดนตรีแอบดัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม : กฤษณะ ไพบูลย์วัฒนพงศ์ (บีม) วง Ro-See-A จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม : ก้องเกียรติ เสริมทวีทรัพย์ (กอล์ฟ) มือกีต้าร์วง Ro-See-A จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • รางวัลเพลงร๊อคยอดเยี่ยม : วง Ro-See-A จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • รางวัลนักดนตรีหนุ่มหน้าใส : ก้องเกียรติ เสริมทวีทรัพย์ (กอล์ฟ) มือกีต้าร์วง Ro-See-A จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • รางวัลนักดนตรีสาวหน้าใส : วงข้าวปั้น จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2547)

 • รอบ 10 วงสุดท้าย

วง grace heng โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วง จับฉ่าย โรงเรียนศรีพฤฒา (ปัจจุบันคือ อินเฟมัส (Infamous))

วง Aarcilis โรงเรียนราชินิตบางแก้ว

วง the gaysir โรงเรียนอัสสัมชัญ

วง shinkansen โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วง สบู่ โรงเรียนวัดราชบพิธ

วง genozide โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ

วง talent โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม

วง mazakata โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

วง out lawz โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2552)
รางวัลชนะเลิศ
 • วง The Opposite จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • รองอันดับ 1 :
 • รองอันดับ 2 :
 • รางวัลชมเชย :
 • รางวัลชมเชย :
ครั้งที่ 15(พ.ศ. 2553)
 • รางวัลชนะเลิศ : วง ดอกเบี้ยบานแบนด์ จากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : วง ATTEMPT จากโรงเรียนสิงห์บุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : วงดอกบัว โรงเรียนเลยพิทยาคม
 • คณะกรรมการที่ต้องตัดสินใจ นำทีมโดย คุณโตน SOFA ตามด้วย คุณเอ๋ EBOLA ,
 • คุณโป โปษยานุกูล , คุณบอล ต่อพงษ์ จันทบุปผา , คุณฟองเบียร์ ปฏิเวช อุทัยเฉลิม ,
 • คุณกฤช กฤษณาวารินทร์ , คุณนรเทพ มาแสง , คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล , คุณเพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ และคุณยุทธนา บุญอ้อม
 • รางวัลวงสาวสวยหน้าเนียนใส : วง EXPLODE โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม : นางสาวกวิตา วีระอำไพพงศ์ วงBUS 117 โรงเรียนเขมาภิรตาราม
 • รางวัลป๊อปปูล่าโหวต : วงPhenomena โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัล Entertainer ยอดเยี่ยม , รางวัลกองเชียร์ชนะเลิศ: วงดอกบัว โรงเรียนเลยพิทยาคม
 • รางวัลเพลงRearrangeยอดเยี่ยม :วง ATTEMPT โรงเรียนสิงห์บุรี

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/979667

ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2554)
 • รางวัลชนะเลิศ : วง Empty จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง Student Chill จากโรงเรียนสิงห์บุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วง Johnny Bravo จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • 10 วงสุดท้ายขึ้นมาประชันฝีมือ โดยเริ่มตามลำดับ ตั้งแต่
 • วง Tomato จากโรงเรียนขุขันธ์
 • วง Slodov โรงเรียนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วง Empty โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • วง Immortal โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • วง Skipit โรงเรียนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วง Justice โรงเรียนมารดานฤมล
 • วง Oversize โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 • วง Student Chill โรงเรียนสิงห์บุรี
 • วง Johnny Bravo โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และวงสุดท้าย
 • วง Lizard Mansion จากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่นางสาวพิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ นักร้องนำ วง Skipit

จากโรงเรียนดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่นางสาวภัณฑิรา เจตสมานพันธ์ มือกลอง วง Student Chill

จากโรงเรียนสิงห์บุรี

 • รางวัลกองเชียร์ชนะเลิศยอดเยี่ยม และรางวัล Popular Vote ได้แก่ วง Empty

จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี http://news.i-mobilephone.com/488_[ลิงก์เสีย]

ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2560)

ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2561)

ครั้งที่ 19 (พ.ศ. 2562)

ครั้งที่ 20 (พ.ศ. 2566)

 • รางวัลชนะเลิศ : วง Have You Heard จาก โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : วง Serpent จากโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : วง Sixth Floor จากโรงเรียนเทพศิรินทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม : วง Chili Fish Sauce จากโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ : วง Cat Water จากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
 • รางวัล Best Online View : วง Have You Heard จาก โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัล Awesome Band Vote : วง Have You Heard จาก โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม : ณัฐกฤษ ศิริขันธ์ (กีต้าร์) จากวง Serpent
 • รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม : นาตาชา จินดาพล จากวง Clover

ศิลปินที่มีชื่อเสียงจากฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดส์

แก้

ศิลปินที่มีชื่อเสียงจากเวทีนี้ อาทิ

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้