ฮวัง โบ-อิน (เกาหลี: 황보인, พ.ศ. 1930 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1996) อัครมหาเสนาบดีแห่งโชซ็อนในรัชสมัยพระเจ้ามุนจงและพระเจ้าทันจงระหว่าง พ.ศ. 1994 – พ.ศ. 1996

ฮวังโบ อิน
อัครมหาเสนาบดีแห่งโชซ็อน
27 ตุลาคม พ.ศ. 1994 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1996
(1 ปี 319 วัน)
กษัตริย์พระเจ้ามุนจง
พระเจ้าทันจง
ก่อนหน้าฮายุน
ถัดไปองค์ชายซูยัง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ. 1930
 โครยอ
อสัญกรรม10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1996
พระราชวังคย็องบก  โชซ็อน
ตระกูลฮวังโบ

อ้างอิง แก้