อำเภอแม่ลาว

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก อ.แม่ลาว)

แม่ลาว (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

อำเภอแม่ลาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Lao
ไร่ถั่วในตำบลจอมหมอกแก้ว มีทิวเขาขุนตานเป็นฉากหลัง
ไร่ถั่วในตำบลจอมหมอกแก้ว มีทิวเขาขุนตานเป็นฉากหลัง
คำขวัญ: 
แม่น้ำลาวคู่บ้าน แหล่งสืบสานวัฒนธรรมหอพลับพลา พระธาตุจอมหมอกแก้วล้ำค่า งามสง่าพุทธมณฑล น่ายลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ดอยเวียง
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอแม่ลาว
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอแม่ลาว
พิกัด: 19°47′24″N 99°41′59″E / 19.79000°N 99.69972°E / 19.79000; 99.69972
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด406.0 ตร.กม. (156.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด30,665 คน
 • ความหนาแน่น75.53 คน/ตร.กม. (195.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 57250,
57000 (เฉพาะตำบลโป่งแพร่)
รหัสภูมิศาสตร์5716
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่ลาว หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-โป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอแม่ลาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

อำเภอแม่ลาวแยกตัวออกมาจากอำเภอเมืองเชียงรายเมือวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมีฐานะเป็น กิ่งอำเภอแม่ลาว ประกอบไปด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงมะดะ จอมหมอกแก้ว บัวสลี ป่าก่อดำ และโป่งแพร่[1] และต่อมากิ่งอำเภอแม่ลาวได้รับการยกฐานะให้เป็น อำเภอแม่ลาว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539[2]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอแม่ลาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. ดงมะดะ   Dong Mada 18 3,613 9,365
2. จอมหมอกแก้ว   Chom Mok Kaeo 11 2,245 6,105
3. บัวสลี   Bua Sali 12 1,563 4,347
4. ป่าก่อดำ   Pa Ko Dam 13 2,378 6,340
5. โป่งแพร่   Pong Phrae 9 1,761 4,474

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอแม่ลาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้
  • วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว
  • ชุมชนท่องเที่ยวบ้านร่องปลายนา
  • หอพลับพลาเจ้าดารารัศมี
  • สุวิรุฬชาไทย ไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง
  • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว
  • วัดบุญเรือง
  • พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ลาว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (74 ง): 19. 8 มิถุนายน 2536. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2007-10-12.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเหนือคลอง อำเภอนายายอาม อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอรัษฎา อำเภอพุทธมณฑล อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอปางมะผ้า อำเภอสนธิ อำเภอหนองม่วง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอบุ่งคล้า อำเภอดอนมดแดง และอำเภอลืออำนาจ พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (62 ก): 5–8. 20 พฤศจิกายน 2539. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-05-21. สืบค้นเมื่อ 2007-10-12.
  3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย