อำเภอเสิงสาง

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก อ.เสิงสาง)

เสิงสาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอเสิงสาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Soeng Sang
อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ
อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ
คำขวัญ: 
เขื่อนลำปลายมาศ เที่ยวหาดชมตะวัน ถิ่นมันหม่อนไหม ผลไม้พืชผัก ตะเคียนยักษ์ทับลาน นมัสการหลวงปู่สอน
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอเสิงสาง
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอเสิงสาง
พิกัด: 14°25′34″N 102°27′38″E / 14.42611°N 102.46056°E / 14.42611; 102.46056
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,200.2 ตร.กม. (463.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด70,356 คน
 • ความหนาแน่น58.62 คน/ตร.กม. (151.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30330
รหัสภูมิศาสตร์3003
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเสิงสาง หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ แก้

 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2519 แยกพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอครบุรี มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเสิงสาง ขึ้นกับอำเภอครบุรี[1]
 • วันที่ 16 กันยายน 2520 ตั้งตำบลเสิงสาง ตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลกุดโบสถ์ แยกออกจากตำบลสระตะเคียน[2]
 • วันที่ 26 มีนาคม 2522 ยกฐานะเป็น อำเภอเสิงสาง[3] โดยมีนายอำเภอคนแรกคือ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2524 จัดตั้งสุขาภิบาลโนนสมบูรณ์ในท้องที่บางส่วนของตำบลโนนสมบูรณ์[4] และจัดตั้งสุขาภิบาลเสิงสางในท้องที่บางส่วนของตำบลเสิงสาง[5]
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลสุขไพบูลย์ แยกออกจากตำบลเสิงสาง[6]
 • วันที่ 7 กันยายน 2538 ตั้งตำบลบ้านราษฎร์ แยกออกจากตำบลโนนสมบูรณ์[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเสิงสางและสุขาภิบาลโนนสมบูรณ์เป็นเทศบาลตำบลเสิงสางและเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ตามลำดับ

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเสิงสางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเสิงสางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 87 หมู่บ้าน

1. เสิงสาง (Soeng Sang) 17 หมู่บ้าน
2. สระตะเคียน (Sa Takhian) 15 หมู่บ้าน
3. โนนสมบูรณ์ (Non Sombun) 14 หมู่บ้าน
4. กุดโบสถ์ (Kut Bot) 18 หมู่บ้าน
5. สุขไพบูลย์ (Suk Phaibun) 13 หมู่บ้าน
6. บ้านราษฎร์ (Ban Rat) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเสิงสางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเสิงสาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเสิงสาง
 • เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสิงสาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดโบสถ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุขไพบูลย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านราษฎร์ทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

 • อุทยานแห่งชาติทับลาน
 • เขื่อนลำปลายมาศ (หาดชมตะวัน)
 • พระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกธาตุ วัดสว่างวนาราม
 • วัดเสิงสาง (วัดหลวงปู่สอน)
 • วัดเขาซับพงโพดฯ (ผาแดง)
 • แก่งวังเสถียน (น้ำตกวังเสถียน)
 • อ่างเก็บน้ำห้วยเตย
 • อ่างเก็บน้ำห้วยหิน
 • อ่างเก็บน้ำคลองรบ (บึงบัวแดง)

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเสิงสาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (72 ง): 1098. 11 พฤษภาคม 2519. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-04. สืบค้นเมื่อ 2010-05-09.
 2. "ปประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (93 ง): 4121–4130. 4 ตุลาคม 2520.
 3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. 2522" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก): 19–23. 25 มีนาคม 2522. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-05-21. สืบค้นเมื่อ 2010-05-09.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (35 ง): 781–782. 9 มีนาคม 2525.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (35 ง): 783–784. 9 มีนาคม 2525.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (146 ง): 3306–3321. 13 กันยายน 2526.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง อำเภอหนองบุนนาก และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (91 ง): 68–90. 14 พฤศจิกายน 2538.