อำเภอพิบูลย์รักษ์

อำเภอในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก อ.พิบูลย์รักษ์)

อำเภอพิบูลย์รักษ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี

อำเภอพิบูลย์รักษ์
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอพิบูลย์รักษ์
คำขวัญ: 
หลวงปู่พิบูลย์นามลือเลื่อง เมืองคนดี ประเพณีโคมลม แหล่งอุดมปลาห้วยหลวง โชติช่วงผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°32′57″N 103°3′27″E / 17.54917°N 103.05750°E / 17.54917; 103.05750
อักษรไทยอำเภอพิบูลย์รักษ์
อักษรโรมันAmphoe Phibun Rak
จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด186.4 ตร.กม. (72.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด24,951 คน
 • ความหนาแน่น133.85 คน/ตร.กม. (346.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์41130
รหัสภูมิศาสตร์4123
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

  • วันที่1 เมษายน 2535 แยกเป็นกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
  • วันที่11 ตุลาคม 2540 ยกฐานะเป็นอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพิบูลย์รักษ์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพิบูลย์รักษ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านแดง (Ban Daeng) 15 หมู่บ้าน
2. นาทราย (Na Sai) 11 หมู่บ้าน
3. ดอนกลอย (Don Kloi) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแดงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทรายทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกลอยทั้งตำบล