อำเภอบ้านไผ่

อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก อ.บ้านไผ่)

อำเภอบ้านไผ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น โดยถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่าน ในอนาคตจะเป็นอำเภอชุมทางซึ่งมีทางรถไฟสายใหม่ ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และไปสิ้นสุดจังหวัดนครพนม

อำเภอบ้านไผ่
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอบ้านไผ่
คำขวัญ: นามเมืองบ้านไผ่ พระเจ้าใหญ่ผือบัง จิตรกรรมฝาหนังล้ำเลอค่า แก่งละหว้าแหล่งอุดม เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.รามฯ
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°3′36″N 102°43′51″E / 16.06000°N 102.73083°E / 16.06000; 102.73083
อักษรไทยอำเภอบ้านไผ่
อักษรโรมันAmphoe Ban Phai
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด497.7 ตร.กม. (192.2 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด100,443 คน
 • ความหนาแน่น201.81 คน/ตร.กม. (522.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์40110
รหัสภูมิศาสตร์4010
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เลขที่ 712
หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอบ้านไผ่เดิมชื่อ "บ้านเกิ้ง" อยู่ในความปกครองของเมืองชนบท ต่อมาทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 บ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็น ตำบลบ้านเกิ้ง ขึ้นกับอำเภอชนบท จนกระทั่งปี พ.ศ. 2471 ตำบลบ้านเกิ้งก็ได้รับการยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอบ้านไผ่ ประกอบด้วยตำบลบ้านเกิ้ง บ้านเป้า และบ้านแคนเหนือ[1] เชื่อกันว่าบริเวณที่ตั้งคงมีต้นไผ่ขึ้นริมคลองห้วยจิกเป็นจำนวนมาก สถานที่ตั้งกิ่งอำเภออยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟบ้านไผ่ โดยหลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) มีศรัทธายกที่ดินให้

กิ่งอำเภอบ้านไผ่ได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอบ้านไผ่ เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลบ้านไผ่ บ้านเป้า แคนเหนือ และเปือยน้อย[2] ต่อมาใน พ.ศ. 2486 อำเภอชนบทถูกไฟไหม้ ทางราชการจึงได้รวมอำเภอชนบทเข้ากับอำเภอบ้านไผ่ จนถึง พ.ศ. 2509 จึงแยกอำเภอชนบทออกไป

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบ้านไผ่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบ้านไผ่แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 109 หมู่บ้าน

1. บ้านไผ่ (Ban Phai) 13 หมู่บ้าน 6. ภูเหล็ก (Phu Lek) 8 หมู่บ้าน
2. ในเมือง (Nai Mueang) 9 หมู่บ้าน 7. ป่าปอ (Pa Po) 11 หมู่บ้าน
3. เมืองเพีย (Mueang Phia) 14 หมู่บ้าน 8. หินตั้ง (Hin Tang) 12 หมู่บ้าน
4. บ้านลาน (Ban Lan) 15 หมู่บ้าน 9. หนองน้ำใส (Nong Nam Sai) 12 หมู่บ้าน
5. แคนเหนือ (Khaen Nuea) 9 หมู่บ้าน 10. หัวหนอง (Hua Nong) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบ้านไผ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

การศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอบ้านไผ่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 45 (0 ง): 245–246. 22 เมษายน 2471.
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านไผ่ ขึ้นอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขึ้นเป็นอำเภอ ขนานนามว่า อำเภอบ้านไผ่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ง): 3321. 5 กุมภาพันธ์ 2482.