อ่อม เป็นอาหารอีสานประเภทหนึ่งใช้น้ำน้อย เครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์คือผักชีลาว แมงลักและต้นหอม เนื้อสัตว์ที่ใช้ได้แก่ ไก่บ้าน ปลาดุก เนื้อวัว กบ หอยขม ซึ่งจะใส่ในปริมาณที่ไม่มากนัก การปรุงจะผัดเครื่องแกงกับเนื้อสัตว์ให้สุกก่อน แล้วเติมน้ำ พอเดือดจึงใส่ผัก มีแต่อ่อมเขียดกับอ่อมปลาที่จะไม่ผัดก่อนเพราะจะทำให้เนื้อเละ อ่อมที่ใช้เนื้อสัตว์ต่างชนิดกัน จะมีเครื่องแกงและผักต่างกันด้วย เช่น

  • อ่อมเนื้อวัว ไม่ใส่ปลาร้า เครื่องแกงมีตะไคร้ ข่า หอมแดง พริกสด พริกป่น นำไปต้มรวมกับเนื้อวัว ผักใส่ต้นหอม ผักชีลาว ใบแมงลัก
  • อ่อมไก่ เครื่องแกงใช้ตะไคร้ พริก ผักชี หอมแดงโขลกรวมกัน ใส่น้ำปลาร้า ผักใส่เหมือนอ่อมวัว
  • อ่อมหอยขม ใส่ข้าวเบือ ใบชะพลู อย่างอื่นใส่เหมือนอ่อมไก่
  • อ่อมปลาดุก ในเครื่องแกงจะเพิ่มใบมะกรูดและขมิ้น บางแห่งเพิ่มแต่ใบมะกรูด ผักที่นิยมใช้คือมะเขือเปราะกับใบชะพลู ไม่ใส่ข้าวเบือ
  • อ่อมเขียด นิยมใส่ผักติ้วให้รสออกเปรี้ยว
อ่อม
แหล่งกำเนิดไทย ลาว
อุณหภูมิเสิร์ฟร้อน
ส่วนผสมหลักเนื้อสัตว์ต้มใสเครื่องแกงและผัก
รูปแบบอื่นต่างไปตามชนิดของเนื้อสัตว์

อ้างอิง แก้

  • กานต์ เหมวิหค และสุปรียา ห้องแซง. อาหารอีสาน. กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2556.