การบริโภค

(เปลี่ยนทางจาก อุปโภคบริโภค)

การบริโภค อาจหมายถึง

ชีววิทยา
  • การบริโภค ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศที่เป็นการกินสิ่งมีชีวิตอื่น
  • อาการที่ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ ใช้คู่กับ อุปโภค
เศรษฐศาสตร์