เปิดเมนูหลัก

อุบัติเหตุ เป็นนวนิยายบทประพันธ์ของ กนกเรขา (หรือ ทมยันตี) ตีพิมพ์เป็นตอนๆ แล้วตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2511 [1] เป็นเรื่องของสาวที่ขับรถชนคนรักของชายหนุ่มอีกคนตาย ทำให้ชายหนุ่มโกรธแค้นเพราะว่าเป็นฆาตกรรม ทั้งที่เธอว่ามันเป็นอุบัติเหตุ [2] ได้มีการนำมาสร้างภาพยนตร์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2531 ทั้งสองครั้งใช้ชื่อว่า ความรัก ภายหลังได้มีการนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ใช้ชื่อว่า อุบัติเหตุ

เรื่องย่อแก้ไข

เรื่องราวความรักของวิศนีหญิงสาวที่เหมือนจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างทางด้านฐานะและเงินทอง เพียงแต่ตลอดชีวิตของเธอไม่เคยได้รับความรักที่สมบูรณ์เพราะเติบโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน หนำซ้ำพ่อยังส่งเธอไปเรียนที่เมืองนอก จนเมื่อเธอเรียนไม่จบจึงถูกตามตัวกลับมาและได้พบกับอารุมชายผู้ที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเริ่มต้นจากศูนย์แต่ก็ยังไม่พอใจนนทลีย์ซึ่งเป็นคนรักของเขา เมื่อเริ่มทำงานด้วยกันวิศนีย์และอารุมก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และจากความผิดพลาดหลาย ๆ อย่างก็ได้นำพาทั้งคู่ให้พบกัน และเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกัน การพบกันของคนบางครั้งก็เริ่มต้นจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ตั้งใจ

ภาพยนตร์แก้ไข

อุบัติเหตุ ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยใช้ชื่อว่า ความรัก [3] มีรายละเอียดดังนี้

ละครโทรทัศน์แก้ไข

อุบัติเหตุ ถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์มากมาย ใช้ชื่อตามบทประพันธ์เดิม มีรายละเอียดดังนี้

นักแสดงในปีต่างๆแก้ไข

ปี พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2555
รูปแบบ ละคร ช่อง 9 ภาพยนตร์ 35 มม. ละคร ช่อง 7 ภาพยนตร์ 35 มม. ละคร ช่อง 7 ละคร ช่อง 3 ละคร ช่อง 7
ชื่อเรื่อง อุบัติเหตุ ความรัก อุบัติเหตุ ความรัก อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ
ผู้สร้าง อารีย์ นักดนตรี เชิดไชยภาพยนตร์ ดาราวิดีโอ ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ดาราวิดีโอ อัครพล โปรดักชั่น ดาราวิดีโอ
ผู้กำกับการแสดง อารีย์ นักดนตรี เชิด ทรงศรี มานิตย์ สัมมาบัติ ชาลี อินทรวิจิตร มานพ สัมมาบัติ พิศาล อัครเศรณี แดง บูรพา
อารุม ชุมพร เทพพิทักษ์ สมบัติ เมทะนี พล พลากร สันติสุข พรหมศิริ ลิขิต เอกมงคล พีท ทองเจือ อรรคพันธ์ นะมาตร์
วิศนี ศิริพร วงศ์สวัสดิ์ ภาวนา ชนะจิต มนฤดี ยมาภัย จินตหรา สุขพัฒน์ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ คทรีน่า กลอส พัชราภา ไชยเชื้อ
กุสุมา วิไล วัฒนพานิช ชุติมา กาวินละ โฉมฉาย ฉัตรวิไล มนฤดี ยมาภัย รุ่งนภา กิตติวัฒน์ ดารินทร์ งามสง่า ปุณยาพร พูลพิพัฒน์
นนทลีย์ ดวงดาว จารุจินดา สาริกา สนธิกาญจน์ จามจุรี เชิดโฉม สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ สุธิตา เกตานนท์ มรกต กิตติสาระ
นิรนุช สุพรรณ บูรณพิมพ์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช สุพรรษา เนื่องภิรมย์ อุทุมพร ศิลาพันธ์ กันตา ดานาว ฝนทิพย์ วัชรตระกูล
เดชชาติ รอง เค้ามูลคดี ยมนา ชาตรี วัชระ ปานเอี่ยม สุรศักดิ์ วงษ์ไทย มนัสวิน นันทเสน กันตพงศ์ บำรุงรักษ์
โยธิน ทนงศักดิ์ ศุภการ พิพัฒน์พล โกมารทัต ธนายง ว่องตระกูล นพพล โกมารชุน เล็ก ไอศูรย์ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร กรเศก โคร์นิน
อำนวย สุวิน สว่างรัตน์ กำธร สุวรรณปิยะศิริ แทน จันทร วิโรจน์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ พิศาล อัครเศรณี สถาพร นาควิไลโรจน์
กรแก้ว วิไลวรรณ วัฒนพานิช นันทวัน เมฆใหญ่ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ลินดา ค้าธัญเจริญ ปิยะมาศ โมนยะกุล ดารัณ บุญยศักดิ์
แวว สุพรรณ บูรณพิมพ์ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ นฤมล นิลวรรณ อมรา อัศวนนท์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ รชนีกร พันธุ์มณี
ชีพ นพพล โกมารชุน ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ มนตรี เจนอักษร นึกคิด บุญทอง ดิลก ทองวัฒนา อิทธิกร สาธุธรรม
วิโรจน์ กล้วย เชิญยิ้ม ไพโรจน์ สังวริบุตร ชาลี อิ่มมาก ดิลก ทองวัฒนา ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
ฉาย มอริส เค อนันต์ บุนนาค ชลิต เฟื่องอารมย์ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข