เปิดเมนูหลัก

รายชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย)

อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันในประเทศไทยมีอุทยานประวัติศาสตร์ 10 แห่ง[1] ซึ่งจาก 10 แห่ง มี 4 แห่งที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด ปีที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก[2]
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2534
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2534
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เพชรบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย พ.ศ. 2534
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นครราชสีมา
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร กำแพงเพชร พ.ศ. 2534
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุดรธานี
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

อ้างอิงแก้ไข

  1. "อุทยานประวัติศาสตร์" (in Thai). 2016-04-17.
  2. Thailand, UNESCO World Heritage Sites official sites.