อุดม โปษะกฤษณะ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อุดม โปษะกฤษณะ (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เลขาธิการแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์
อุดม โปษะกฤษณะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม 2516 – 14 กุมภาพันธ์ 2518
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์
ถัดไป คล้าย ละอองมณี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453
เสียชีวิต 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (86 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงมัทนี โปษะกฤษณะ

ประวัติแก้ไข

อุดม โปษะกฤษณะ เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453[1] เป็นบุตรของพระยาเกษตรรักษา (เจียง โปษะกฤษณะ) กับคุณหญิงแช่ม เกษตรรักษา ได้รับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกฝรั่งเศส จนจบหลักสูตรชั้น 8 เมื่อ พ.ศ. 2470 แล้วจึงศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์[2] ต่อจากนั้นจึงได้เข้าเรียนเตรียมแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

การทำงานแก้ไข

เมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 เข้ารับราชการในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในตำแหน่งอาจารย์ประจำแผนกศัลยศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2499 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2514 เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2597 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2510 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2513 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516[3] และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระหว่าง พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2518 ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์[4][5] นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสภาไทย ชุดที่ 4[6]เลขาธิการแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๒๕๑๘-๒๕๒๔

ครอบครัวแก้ไข

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อุดม โปษะกฤษณะ สมรสกับคุณหญิงมัทนี โปษะกฤษณะ

นายแพทย์ อุดม โปษะกฤษณะ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2540

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ
 2. นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง โรงเรียนเทพศิรินทร์
 3. รายนามคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-06-22.
 5. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-11-03. สืบค้นเมื่อ 2015-06-22.
 6. "วุฒิสภาชุดที่ ๔ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-06-22.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๔๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๙๗ ง หน้า ๒๗๒๘, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๕ ง หน้า ๑๒๔, ๘ มกราคม ๒๕๐๐
ก่อนหน้า อุดม โปษะกฤษณะ ถัดไป
พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)
  คล้าย ละอองมณี