อีเธอร์ (เทพปกรณัม)

อีเทอร์ เป็นเทพแห่งอากาศ เป็นบุตรแห่งเอเรบัสเทพแห่งความมืดและนิกซ์เทพีแห่งราตรีในเทพปกรณัมกรีก