อีมนอสเอสตีนเอเลฟเทริอัน

อีมนอสเอสตีนเอเลฟเทริอัน (กรีก: สะกดอย่างโบราณ: Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν, Ýmnos eis tīn Eleutherían; สะกดอย่างสมัยใหม่: Ύμνος εις την Ελευθερίαν, Imnos is tin Eleftherian) หรือ "เพลงสดุดีแด่เสรีภาพ" เป็นบทกวีประเภท "Hymn" (บทเพลงสรรเสริญหรือบทเพลงสดุดี) ความยาว 158 บท ซึ่งประพันธ์โดย ไดโอนิซิโอส โซโลมอส (Dionýsios Solomós) เมื่อ ค.ศ. 1823 นับเป็นบทกวีประเภท "Hymn" ที่มีความยาวมากที่สุดในโลก ทำนองประพันธ์โดย นิโคเลาส์ มันซารอส (Nikolaos Mantzaros) บทเพลงนี้ได้มีการรับรองเป็นเพลงชาติกรีซอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1865 แต่ต่อมาได้มีการนำไปใช้เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐไซปรัสด้วยอีกเพลงหนึ่ง

Ύμνος εις την Ελευθερίαν
อีมนอสเอสตีนเอเลฟเทริอัน
Solomos portrait 4.jpg
ไดโอนิซิโอส โซโลมอส ผู้ประพันธ์บทเพลง
เนื้อร้องไดโอนิซิโอส โซโลมอส, ค.ศ. 1823
ทำนองนิโคเลาส์ มันซารอส
รับไปใช้ค.ศ. 1865
อีมนอสเอสตีนเอเลฟเทริอัน (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไซปรัสระบุว่า เพลงชาติกรีซจะใช้บรรเลงเป็นเกียรติยศแก่ประธานาธิบดีชาวไซปรัสเชื้อสายกรีกหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นชาวไซปรัสเชื้อสายกรีก และใช้เพลงชาติตุรกีสำหรับรองประธานาธิบดีชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกี อย่างไรก็ตาม ไซปรัสได้ยุติการใช้เพลงชาติตุรกีหลังจากชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีได้แบ่งแยกประเทศเป็นประเทศใหม่เมื่อ ค.ศ. 1963

อนึ่ง เพลง "อีมนอสเอสตีนเอเลฟเทริอัน" ยังมีสถานะเป็นเพลงเกียรติยศสำหรับพระมหากษัตริย์ (เพลงสรรเสริญพระบารมี) ของกษัตริย์แห่งกรีซนับตั้งแต่ ค.ศ. 1864 เป็นต้นมา

คำร้องแก้ไข

ภาษากรีกแก้ไข

สะกดแบบโบราณ สะกดแบบสมัยใหม่ ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน คำแปล

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι
Τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,
Ποῦ μὲ βία μετράει τὴν γῆ.

Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη
Τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
Καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
Χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά![1]

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει την γη.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά![1]

Se gnōrízō apó tīn kópsī
tou spathioú tīn tromerī́
se gnōrízō apó tīn ópsī,
pou me vía metráei tīn gī.

Ap' ta kókkala vgalménī
tōn Ellī́nōn ta ierá,
kai san prṓta andreiōménī,
chaíre, ō chaíre, Eleutheriá![1]

ข้าพเจ้าสำนึกถึงท่านเสมอ
จากคมดาบอันน่าเกรงขาม
ข้าพเจ้าสำนึกถึงท่านเสมอจากโฉมหน้า
ซึ่งสำรวจผืนปฐพีด้วยพละกำลัง

จงตื่นขึ้นจากอัฐิธาตุอันศักดิ์สิทธิ์
ของชาวกรีกทั้งหลาย
และจงเริ่มกู่ร้องอย่างอาจหาญ
จงเจริญเถิด เสรีภาพจงเจริญ !

หมายเหตุแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 บทร้อง 2 บาทสุดท้ายร้องซ้ำ 3 ครั้ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์