อีบูเปอร์ตีวี (เพลง)

ชื่อเพลง

อีบูเปอร์ตีวี (อินโดนีเซีย: Ibu Pertiwi) เป็นเพลงปลุกใจที่เป็นที่นิยมในอินโดนีเซีย ไม่ทราบนามผู้แต่ง แต่งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2493-2503 เนื้อเพลงกล่าวถึงเทวีอีบูเปอร์ตีวี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอินโดนีเซียหรือในฐานะแม่ของประเทศ เพลงนี้ใช้ร้องในกลุ่มเด็กอินโดนีเซียทั้งนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือบรรเลงในการเฉลิมฉลองเอกราชของอินโดนีเซีย

เนื้อร้องภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

ท่อนแรก:

Kulihat ibu pertiwi
Sedang bersusah hati
Air matamu berlinang
Mas intanmu terkenang
Hutan gunung sawah lautan
Simpanan kekayaan
Kini ibu sedang lara
Merintih dan berdoa

ท่อนที่สอง:

Kulihat ibu pertiwi
Kami datang berbakti
Lihatlah putra-putrimu
Menggembirakan ibu
Ibu kami tetap cinta
Putramu yang setia
Menjaga harta pusaka
Untuk nusa dan bangsa