อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษารับนักเรียนทั้งชายและหญิงทั่วไป ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการศาสนูปถัมป์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช 2488 มาตรา 4 ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น และเริ่มดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2493 ณ เลขที่ 89/1 ถนนเตชวณิช ตำบลสามเสนใน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาอยู่ที่ 146 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ ตำบลทุ่งครุ อำเภอทุ่งครุ[1] ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันคือ บ้านเลขที่ 23 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร [2] รับนักเรียนชายอยู่ประจำ ที่เป็นชายมุสลิม และรับนักเรียนชายต่างศาสนิก ไปกลับรวมทั้งรับนักเรียนหญิง ไปกลับ ทั่วไป ทุกศาสนาตั้งแต่ ม.1-ม.6 จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Islamic College of Thailand
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.ว.ท. (i.c.t.)
ประเภทมัธยมศึกษา โรงเรียนอิสลาม
คำขวัญเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำกีฬา
สถาปนา20 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส10032037
ผู้อำนวยการนายวรสิทธิ์ ญวนพลอย
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
สี███ ███ เขียว-ขาว
เพลงมาร์ช อ.ว.ท.
เว็บไซต์อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

โครงสร้างหลักสูตร [3]

แก้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (STEM)
 • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ (ห้องเรียนคุณภาพ)
 • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาไทย – ธุรกิจ
 • แผนการเรียน อิอดาดี
 • แผนการเรียน ศิลปะ – พละ
 • แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ – เกษตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SME)
 • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – อาหรับ
 • แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – อังกฤษ
 • แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียน ธุรกิจ – คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียน ซานาวีย์
 • แผนการเรียน ศิลป์ – ทั่วไป

อาคารเรียน

แก้

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวน 7 หลัง

  • อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของ ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
  • อาคาร 2 เป็นที่ตั้งของ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียนภาษาไทย ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องแนะแนว ห้องเรียนสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
  • อาคาร 3 เป็นที่ตั้งของ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องผู้อำนวยการ ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  • อาคารศูนย์กีฬา เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นอาคารสองชั้นครึ่ง ด้านล่างเป็นสนามแบดมินตัน เวทีมวย และห้องสำนักงานคณะกรรมการนักเรียนและห้องฟิตเนส ชั้นบนเป็นสนามฟุตซอล
  • อาคารสระว่ายน้ำ เป็นสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร มีห้องฟิตเนส บริการให้ ออกกำลังกาย
  • อาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการศิลปะ ชั้นสองเป็นห้อง Resource Center ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ห้อง ชั้นบนสุดเป็นห้องประชุมใหญ่ และที่ตั้งของห้องนาฏศิลป์
  • อาคารหอสมุดและศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องสมุด ด้านในแบ่งเป็นห้องวิทยบริการ และห้องที่ประทับสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่เสร็จพระราชดำเนินเยี่ยมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ชั้นบนเป็นส่วนของศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม เป็นที่สำหรับละหมาดของนักเรียนมุสลิม และหออิสลามนิทัศน์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน [4]

แก้
 • ตราประจำโรงเรียน รูปจำลองอัลกะอ์บะฮ์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ภายในกรอบอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพท. กทม. เขต3
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"ลูก อ.ว.ท. ยึดมั่นหลักศาสนา"

 • คำขวัญประจำโรงเรียน

“เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำกีฬา”

 • สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว

สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามทางการศึกษา สีขาว หมายถึง การยึดมั่นในศาสนา

สถานที่ใกล้เคียง

แก้
 • แม็กแวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขา ประชาอุทิศ
 • โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขา ประชาอุทิศ

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้