อิรวดี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

อิรวดี หรือ เอราวดี[1] อาจหมายถึง

เชิงอรรถ แก้

  1. "เอรวดี" ปรากฏใช้ในเอกสารเก่า ๆ เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2499). "ตำนานการเกณฑ์ทหาร" (PDF). พระนคร: กรมศิลปากร. p. 3. สืบค้นเมื่อ 2556-04-23. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help) และตามไวยากรณ์คำว่า "ไอราวตี" เป็นสันสกฤต "เอราวตี" เป็นบาลี