อินันนา (อังกฤษ: Inanna) เป็นเทพเจ้าสตรีในศาสนาเมโสโปเตเมียโบราณ มีความเกี่ยวข้องกับความรัก ความงาม เพศ สงคราม ความยุติธรรม และอำนาจทางการเมือง แรกเริ่มมีบูชาในซุเมอร์ และต่อมาชาวอักเคเดีย บาบิโลนและอัสซีเรียรับไปบูชาในพระนาม "อิชทาร์"

อินันนา/อิชทาร์
เทพีอิชทาร์ (ขวา) บนตราประทับของจักรวรรดิแอกแคด 2350–2150 ปีก่อนคริสตกาล
ที่ประทับสวรรค์
ดาวพระเคราะห์ดาวศุกร์
สัญลักษณ์ปมของกกรูปตะขอ, ดาวแปดแฉก, สิงโต, ลายดอกกุหลาบ, นกพิราบ
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองดูมูซิดกับพระโอรสธิดาที่ไม่ทราบพระนาม, บาอัล
บุตร - ธิดาส่วนใหญ่ไม่มี แต่บางครั้งคือลูลัล และ/หรือ ชารา
บิดา-มารดา
  • ธรรมเนียมอูรุก: อันกับพระมารดาที่ไม่ทราบพระนาม
  • ธรรมเนียมอีซิน: นันนากับนินกัล
  • ธรรมเนียมอื่น: เอ็นลิลกับพระมารดาที่ไม่ทราบพระนาม
    หรือเอ็นกิกับพระมารดาที่ไม่ทราบพระนาม[1][2]
พี่น้อง
เทพที่เทียบเท่าในความเชื่ออื่น
เทียบเท่าในกรีกแอโฟรไดที, อะธีนา[3][4][5]
เทียบเท่าในโรมันวีนัส, มิเนอร์วา[3][4][5]

อ้างอิง แก้ไข

  1. Black & Green 1992, p. 108.
  2. Leick 1998, p. 88.
  3. 3.0 3.1 Penglase 1994, p. 235.
  4. 4.0 4.1 Deacy 2008, pp. 20–21, 41.
  5. 5.0 5.1 Penglase 1994, pp. 233–325.