อินฟินิตี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก อินฟินิตี้)

อินฟินิตี (Infinity หรือ Infiniti) สามารถหมายถึง