บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อิทธิกาย - ยักษ์

ประวัติแก้ไข

เป็นเสนายักษ์ ๑ ใน ๒๐ ตนของเสนายักษ์กรุงลงกา

ลักษณะและสีแก้ไข

สีม่วงอ่อน ๑ หน้า ๒ มือ หัวโล้น