อิชมาเอล (ศัพท์ศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์) หรือ อิสมาอีล (ศัพท์ศาสนาอิสลาม) (อังกฤษ: Ishmael; อาหรับ: إسماعيل /อิสมาอีล/; ฮีบรู: יִשְׁמָעֵאל /ยิชมาเอล/) เป็นบุคคลสำคัญในศาสนาอับราฮัม และเป็นเราะซูลของอัลลอฮ์ตามคติของศาสนาอิสลาม

อิชมาเอล
ฮากัรและอิชมาเอล บุตรของเธอที่ทะเลทรายอาหรับ ภาพโดยFrançois-Joseph Navez.
ศาสดา, อัครบิดร, ศาสดาของชาวอาหรับ, บิดาของชาวอาหรับ
นับถือ ในยูดาย
คริสต์
อิสลาม
บาไฮ
มีอิทธิพลต่ออับราฮัม
รับอิทธิพลจากวงศ์วานอิชมาเอล และชาวมุสลิม

อิชมาเอลเป็นบุตรของอับราฮัม (อิบรอฮีม) และนางฮาการ์ (ฮาญัร)

อิชมาเอลในศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ แก้

ความหมายของชื่อ แก้

อิชมาเอล มีชื่อมาจากภาษาฮีบรูว่า יִשְׁמָעֵאל แปลว่า พระเจ้าทรงรับฟัง เพราะเมื่อนางฮาการ์ตั้งครรภ์นั้น ก็ถูกนางซาราห์ภรรยาของฮับราฮัมข่มเหง จึงคิดหนีจากไป แต่เมื่อระหว่างทางนางฮาการ์ ได้พบกับทูตของพระเจ้า ทูตของพระเจ้าได้กล่าวอวยพรแก่นางว่า "เราจะให้พงศ์พันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นจนนับไม่ถ้วน" และได้สั่งให้นางกลับไป พร้อมกับให้ตั้งชื่อบุตรของนางว่า "อิชมาเอล" เพราะพระเจ้าทรงรับฟังความทุกข์ร้อนของนาง [1]

กำเนิดอิชมาเอล แก้

เนื่องจากเดิมทีนางซาราห์ ภรรยาของอับราฮัมเป็นหมัน นางจึงยกนางฮาการ์ สาวใช้ชาวอียิปต์ของนางให้เป็นภรรยาของอับราฮัมด้วย แต่เมื่อนางฮาการ์ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย อับราฮัมจึงให้ชื่อว่า อิชมาเอล เมื่ออิชมาเอลเกิดนั้น อับราฮัมมีอายุได้ 86 ปี

เมื่ออิชมาอิลอายุ 13 ปี พระเจ้าตรัสให้อับราฮัมผู้เป็นบิดาถือสุหนัต ดังนั้นจึงถือได้ว่าอิชมาเอลเป็นบุตรชายคนแรกของอับราฮัม ที่ได้ประกอบพิธีสุหนัต[2]

นางฮาการ์และอิชมาเอลถูกขับไล่ แก้

นางฮาการ์และอิชมาเอลมักกระด้างกระเดื่องต่อนางซาราห์อยู่เสมอ จนกระทั่งเมื่ออิชมาเอลอายุได้ 15 ปี พระเจ้าก็ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ โดยทรงประทานบุตรชายให้แก่อับราฮัม โดยนางซาราห์ตั้งครรภ์ และเมื่อคลอดออกมา อับราฮัมจึงตั้งชื่อให้ว่า อิสอัค ฝ่ายอิชมาเอลและนางฮาการ์ ประพฤติตนลบหลู่และแข็งข้อต่อนางซาราห์หนักขึ้น ทั้งนางซาราห์ไม่ต้องการให้อิชมาเอลเป็นผู้รับมรดกจากอับราฮัม เป็นเหตุให้อับราฮับขับนางฮาการ์ออกจากครอบครัวไปพร้อมกับอิชมาเอล

เดิมทีอับราฮัมหนักใจที่จะขับไล่ทั้งคู่ แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า "...เราจะกระทำให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วย เพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์ของเจ้า" เมื่อแยกจากอับราฮัม นางฮาการ์ และอิชมาเอลได้อาศัยอยู่ในปาราน และต่อมาลูกหลานของอิชมาเอลก็มีทั้งสิ้น 12 เผ่า ตั้งที่อยู่ตั้งแต่เมืองฮาวิลลาห์ จนถึงเมืองชูร์ (ระหว่างอิยิปต์ กับอัสซูเรีย)[3]

ชาวยิวและคริสต์ศาสนิกชนมีมุมมองต่ออิชมาเอลเป็นเสมือนคนต่างชาติ นักเทววิทยาบางท่านเชื่อว่าอิชมาเอลคือบรรพบุรุษของชาวเปอร์เซีย ในขณะที่คัมภีร์อัลกุรอานมีมุมมองที่ต่างกันออกไป[4] ดังนั้นเรื่องราวของอิชมาเอล ในคัมภีร์ทั้งสองฉบับจึงแตกต่างกัน

อิสมาอีลในศาสนาอิสลาม แก้

ในคัมภีร์อัลกุรอาน อิสมาอีลเป็นบุตรคนโตของอิบรอฮีมกับนางฮาญัร และเป็นผู้ที่อิบรอฮีมจะต้องเชือดตามคำสั่งทดลองใจของอัลลอฮ์ แต่พระองค์ได้ให้มลาอิกะฮ์นำแกะไปให้ให้เชือดแทน เป็นที่มาของประเพณีกุรบานที่ทำกันในวันอีดุลอัฎฮา อิสมาอิลและอิบรอฮีมได้ร่วมกันสร้างกะอ์บะฮ์ซึ่งพระเจ้าก็ให้ขึ้นไปบนยอดเพื่อป่าวประกาศเรียกให้คนมาประกอบพิธีฮัจญ์ และที่ใต้วิหารกะอฺบะหฺมีตาน้ำที่ไม่เคยแห้งจนถึงปัจจุบัน เป็นตาน้ำที่เกิดขึ้น เมื่อฮาญัรให้กำเนิดแก่อิสมาอีล อิสมาอีลดิ้นและถีบที่พื้นทะเล แล้วเกิดปาฏิหาริย์มีตาน้ำไหลออกมา อันได้แก่ตาน้ำซัมซัม

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. หนังสือปฐมกาล บทที่ 16 ข้อที่ 7-14
  2. หนังสือปฐมกาล บทที่ 17
  3. หนังสือปฐมกาล บทที่ 21 และบทที่ 25
  4. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือปฐมกาล