อิงลิชฮอร์น

อิงลิชฮอร์น เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายโอโบ แต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย บางครั้งก็ได้ชื่อว่าเป็น 'อัลโตโอโบ' เนื่องจากมีเสียงคล้ายโอโบ แต่เสียงมีขนาดใหญ่และต่ำกว่าโอโบเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีสุ้มเสียงค่อนข้างเศร้า โหยหวน มันใช้เล่นในทำนองช้าๆเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่คล่องตัวเท่าโอโบ