อิกโก-อิกกิ (ญี่ปุ่น: 一向一揆โรมาจิIkkō-Ikki) เป็นกลุ่มคนที่ก่อกบฏหรือปกครองตนเองขึ้นในหลายภูมิภาคของญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 15-16; ได้รับการสนับสนุนจากศาสนาพุทธนิกายโจโดะ-ชินชู พวกเขาต่อต้านการปกครองของเจ้าเมืองหรือไดเมียว ส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักบวช ชาวนา พ่อค้า และขุนนางท้องถิ่นที่นับถือนิกาย บางครั้งพวกเขาก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่ใช่สาวกของนิกาย

อิกโก-อิกกิ
Ikkō-Ikki

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15–1586
การปกครองศักดินา, เทวาธิปไตย, ทหารนิยม, สมาพันธรัฐ
ยุคประวัติศาสตร์เซ็งโงกุ
• ก่อตั้ง
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15
• สิ้นสุด
1586
ถัดไป
ตระกูลโอดะ
ตระกูลโทโยโตมิ
ตระกูลโทกูงาวะ
ตระกูลมาเอดะ

อ้างอิง

แก้