บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อิกโก-อิกกิ (ญี่ปุ่น:  โรมาจิIkkō-Ikki) การรวมตัวกันของชาวนา พระสงฆ์ นักบวชในลัทธิชินโตและชนชั้นสูงในท้องถิ่นที่มีอำนาจเหนือการปกครองของเหล่า ไดเมียว ในช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 15คริสต์ศตวรรษที่ 16

อิกโก-อิกกิ
Ikkō-Ikki
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15–1586 Mon-Oda.png
 

 

 

เมืองหลวง ไม่ระบุ
การปกครอง ศักดินา, เทวาธิปไตย, ทหารนิยม, สมาพันธรัฐ
ยุคประวัติศาสตร์ เซ็งโงกุ
 -  สถาปนา กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15
 -  สิ้นสุด 1586