บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อิกโก-อิกกิ (ญี่ปุ่น: 一向一揆โรมาจิIkkō-Ikki) การรวมตัวกันของชาวนา พระสงฆ์ นักบวชในลัทธิชินโตและชนชั้นสูงในท้องถิ่นที่มีอำนาจเหนือการปกครองของเหล่า ไดเมียว ในช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 15คริสต์ศตวรรษที่ 16

อิกโก-อิกกิ
Ikkō-Ikki

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15–1586
การปกครองศักดินา, เทวาธิปไตย, ทหารนิยม, สมาพันธรัฐ
ยุคประวัติศาสตร์เซ็งโงกุ
• ก่อตั้ง
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15
• สิ้นสุด
1586
ถัดไป
ตระกูลโอะดะ Mon-Oda.png
ตระกูลโทะโยะโตะมิ
ตระกูลโทะกุงะวะ
ตระกูลมะเอะดะ