อิกเนเชียสแห่งโลโยลา

นักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยลา[1] (อังกฤษ: Ignatius of Loyola; สเปน: Ignacio de Loyola) เป็นบาทหลวง และนักบุญในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก เกิดก่อนวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1491 ที่เมืองโลโยลา ในประเทศสเปน และถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 1556 ที่กรุงโรมในประเทศอิตาลี เป็นผู้ก่อตั้ง “คณะแห่งพระเยซูเจ้า” หรือที่นิยมเรียกว่า “คณะเยสุอิต” ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิกซึ่งขึ้นโดยตรงต่อพระสันตะปาปา

นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยลา
Ignatius Loyola.jpg
บาทหลวง
วันเกิด ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1491
เกิดที่ เมืองโลโยลา ราชอาณาจักรคาสตีล
วันเสียชีวิต วันที่ 31 กรกฎาคม 1556
เสียชีวิตที่ กรุงโรม รัฐสันตะปาปา
นิกาย โรมันคาทอลิก
วันประกาศ 12 มีนาคม ค.ศ. 1662
ประกาศโดย สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 15
วันฉลอง 31 กรกฎาคม
สัญลักษณ์ ศีลศักดิ์สิทธิ์, เสื้อคลุม (chasuble) , หนังสือ, กางเขน
องค์อุปถัมภ์ ทหาร, คณะแห่งพระเยซูเจ้า และเมืองและประเทศต่าง ๆ
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

อิกเนเชียส หรือ อิกญาซีโอ[2] เกิดในตระกูลขุนนางผู้มั่งคั่งและมีชื่อเสียงของสเปน เป็นอัศวินที่มุทะลุดุดันและชอบผจญภัย หลังจากได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในการล้อมเมืองปัมโปลนาในปี ค.ศ. 1521 ระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่นั้น เนื่องจากว่าหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอัศวินที่ตัวเองชอบไม่ได้ จึงได้หยิบหนังสือชีวประวัตินักบุญต่าง ๆ ขึ้นมาอ่าน จนเกิดความประทับใจและต้องการอุทิศตนตามแบบอย่างนักบุญและพระเยซู อิกญาซีโอได้รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงในปี 1537 ที่เมืองเวนิส ในประเทศอิตาลี

นักบุญอิกเนเชียสเป็นผู้รวบรวมหนังสือชื่อ “Spiritual Exercises of Ignatius of Loyola” และเป็นผู้นำทางศาสนาที่มีพรสวรรค์สูงตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 15 กล่าวว่าเป็นผู้สาวกที่โดดเด่นของพระเป็นเจ้าและสิ่งที่สำคัญที่สุดของอิกเนเชียสคือพระเจ้าและเป็นผู้ที่เคร่งครัด[3] นักบุญอิกเนเชียสมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์โดยการเป็นผู้นำในการปฏิรูปคาทอลิก (Catholic Reformation)

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 274
  2. ประวัตินักบุญตลอดปี http://www.catholic.or.th/spiritual/books/saints/saintsjuly/july31.html, นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา
  3. Benedict XVI (2006-04-22). "Address of his Holiness Benedict XVI to the Fathers and Brothers of the Society of Jesus". สืบค้นเมื่อ 2007-10-23. (...) St Ignatius of Loyola was first and foremost a man of God who in his life put God, his greatest glory and his greatest service, first. He was a profoundly prayerful man for whom the daily celebration of the Eucharist was the heart and crowning point of his day. (...)

ดูเพิ่มแก้ไข