อิกเนเชียสแห่งโลโยลา

นักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยลา[1] (อังกฤษ: Ignatius of Loyola; สเปน: Ignacio de Loyola) เป็นบาทหลวง และนักบุญในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก เกิดก่อนวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1491 ที่เมืองโลโยลา ในประเทศสเปน และถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 1556 ที่กรุงโรมในประเทศอิตาลี เป็นผู้ก่อตั้ง “คณะแห่งพระเยซูเจ้า” หรือที่นิยมเรียกว่า “คณะเยสุอิต” ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิกซึ่งขึ้นโดยตรงต่อพระสันตะปาปา

นักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยลา
บาทหลวง
เกิดก่อนวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1491
เมืองโลโยลา ราชอาณาจักรคาสตีล
เสียชีวิตวันที่ 31 กรกฎาคม 1556
กรุงโรม รัฐสันตะปาปา
นิกายโรมันคาทอลิก
เป็นนักบุญ12 มีนาคม ค.ศ. 1662
โดย สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 15
วันฉลอง31 กรกฎาคม
สัญลักษณ์ศีลศักดิ์สิทธิ์, เสื้อคลุม (chasuble) , หนังสือ, กางเขน
องค์อุปถัมภ์ทหาร, คณะแห่งพระเยซูเจ้า และเมืองและประเทศต่าง ๆ

อิกเนเชียส หรือ อิกญาซีโอ[2] เกิดในตระกูลขุนนางผู้มั่งคั่งและมีชื่อเสียงของสเปน เป็นอัศวินที่มุทะลุดุดันและชอบผจญภัย หลังจากได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในการล้อมเมืองปัมโปลนาในปี ค.ศ. 1521 ระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่นั้น เนื่องจากว่าหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอัศวินที่ตัวเองชอบไม่ได้ จึงได้หยิบหนังสือชีวประวัตินักบุญต่าง ๆ ขึ้นมาอ่าน จนเกิดความประทับใจและต้องการอุทิศตนตามแบบอย่างนักบุญและพระเยซู อิกญาซีโอได้รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงในปี 1537 ที่เมืองเวนิส ในประเทศอิตาลี

นักบุญอิกเนเชียสเป็นผู้รวบรวมหนังสือชื่อ “Spiritual Exercises of Ignatius of Loyola” และเป็นผู้นำทางศาสนาที่มีพรสวรรค์สูงตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 15 กล่าวว่าเป็นผู้สาวกที่โดดเด่นของพระเป็นเจ้าและสิ่งที่สำคัญที่สุดของอิกเนเชียสคือพระเจ้าและเป็นผู้ที่เคร่งครัด[3] นักบุญอิกเนเชียสมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์โดยการเป็นผู้นำในการปฏิรูปคาทอลิก (Catholic Reformation)

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 274
  2. ประวัตินักบุญตลอดปี http://www.catholic.or.th/spiritual/books/saints/saintsjuly/july31.html เก็บถาวร 2010-07-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา
  3. Benedict XVI (2006-04-22). "Address of his Holiness Benedict XVI to the Fathers and Brothers of the Society of Jesus". สืบค้นเมื่อ 2007-10-23. (...) St Ignatius of Loyola was first and foremost a man of God who in his life put God, his greatest glory and his greatest service, first. He was a profoundly prayerful man for whom the daily celebration of the Eucharist was the heart and crowning point of his day. (...)

ดูเพิ่ม

แก้