อิกเนเชียสแห่งแอนติออก

นักบุญอิกเนเชียสแห่งแอนติออก (อังกฤษ: St. Ignatius of Antioch) บาทหลวงชาวซีเรีย ดำรงตำแหน่งบิชอปแห่งแอนติออกราวคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคริสตจักรให้เป็นระบบ ทั้งในด้านเทววิทยา คริสตจักรวิทยา พิธีศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทหน้าที่ของมุขนายก

นักบุญอิกเนเชียสแห่งแอนติออก
มุขนายกและมรณสักขี
เกิดราว ค.ศ. 50[1]
ซีเรีย จักรวรรดิโรมัน
เสียชีวิตราว ค.ศ. 98 - 117[1]
กรุงโรม จักรวรรดิโรมัน
นิกายโรมันคาทอลิก
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
เป็นนักบุญก่อนตั้งสมณะกระทรวง
สักการสถานหลักมหาวิหารนักบุญเคลเมนต์
วันฉลอง17 ตุลาคม
สัญลักษณ์มุขนายกกลางวงล้อมสิงโต

ประวัติ แก้

อิกเนเชียส เป็นชาวซีเรีย เกิดในปี ค.ศ. 35 เดิมนับถือลัทธินอกศาสนา ต่อมาได้หันมานับถือศาสนาคริสต์ และเป็นศิษย์ของนักบุญยอห์นอัครทูต ราว ค.ศ. 69 ท่านได้รับการอภิเษกจากนักบุญซีโมนเปโตรให้ดำรงตำแหน่งมุขนายกแห่งแอนติออก[2]

ในช่วงนั้นเกิดการเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนในจักรวรรดิโรมัน ทางการจึงสั่งจับกุมอิกเนเชียสให้ส่งไปที่กรุงโรม ระหว่างเดินทางท่านได้เขียนบทจดหมายถึง 6 ฉบับส่งไปยังคริสตจักรต่าง ๆ และอีก 1 ฉบับส่งไปให้มุขนายกองค์หนึ่ง เพื่อสอนแนวทางการปกครองคริสตจักร และส่งเสริมความศรัทธามั่นคงในศาสนาคริสต์ เมื่อถึงกรุงโรมแล้วจักรพรรดิทราจันสั่งให้ท่านละทิ้งศาสนา ท่านปฏิเสธ จึงถูกสั่งประหารชีวิตโดยปล่อยให้สิงโตกัดกินท่านจนตายกลางสนามโคลอสเซียม

ลูกศิษย์ของท่านนำศพท่านกลับไปฝังที่แอนติออก ต่อมาในปี ค.ศ. 637 ได้มีการย้ายศพของท่านมาฝังที่มหาวิหารนักบุญเคลเมนต์ กรุงโรม จนปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "St. Ignatius of Antioch". สารานุกรมคาทอลิก. สืบค้นเมื่อ 14 October 2013.
  2. "St. Ignatius of Antioch". Catholic Online. สืบค้นเมื่อ 14 October 2013.