อำเภอศีขรภูมิ

อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก อำเภอศรีขรภูมิ)

ศีขรภูมิ [สี-ขอ-ระ-พูม][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็น 1 ใน 3 อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน และมีสถานีรถไฟศีขรภูมิเป็นสถานีประจำอำเภอ ซึ่งรถไฟทุกขบวนหยุดรับ–ส่งผู้โดยสารที่สถานีนี้ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญอย่างปราสาทศีขรภูมิ

อำเภอศีขรภูมิ
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอศีขรภูมิ
คำขวัญ: เมืองหลายภาษา หลากวัฒนธรรม ศิลปกรรมที่ล้ำลึก
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°56′48″N 103°47′30″E / 14.94667°N 103.79167°E / 14.94667; 103.79167
อักษรไทยอำเภอศีขรภูมิ
อักษรโรมันAmphoe Sikhoraphum
จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด634.538 ตร.กม. (244.996 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด135,633 คน
 • ความหนาแน่น213.75 คน/ตร.กม. (553.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์32110
รหัสภูมิศาสตร์3209
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เว็บไซต์http://www.sikhoraphumcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอศีขรภูมิตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอศีขรภูมิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 228 หมู่บ้าน

1. ระแงง (Ra-ngaeng) 15 หมู่บ้าน 9. หนองขวาว (Nong Khwao) 17 หมู่บ้าน
2. ตรึม (Truem) 18 หมู่บ้าน 10. ช่างปี่ (Chang Pi) 14 หมู่บ้าน
3. จารพัต (Charaphat) 20 หมู่บ้าน 11. กุดหวาย (Kut Wai) 14 หมู่บ้าน
4. ยาง (Yang) 18 หมู่บ้าน 12. ขวาวใหญ่ (Khwao Yai) 9 หมู่บ้าน
5. แตล (Taen) 22 หมู่บ้าน 13. นารุ่ง (Na Rung) 9 หมู่บ้าน
6. หนองบัว (Nong Bua) 18 หมู่บ้าน 14. ตรมไพร (Trom Phrai) 10 หมู่บ้าน
7. คาละแมะ (Khalamae) 15 หมู่บ้าน 15. ผักไหม (Phak Mai) 11 หมู่บ้าน
8. หนองเหล็ก (Nong Lek) 18 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอศีขรภูมิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลระแงง
 • เทศบาลตำบลผักไหม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักไหมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระแงง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศีขรภูมิ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตรึมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจารพัตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแตลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคาละแมะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเหล็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขวาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่างปี่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดหวายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนารุ่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตรมไพรทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข