อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก อำเภอรอบกรุง)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางธุรกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอพระนครศรีอยุธยา
คำขวัญ: เมืองหลวงเก่า ชนเผ่าโบราณ
สืบสานงานท้องถิ่น แผ่นดินมรดกโลก
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°21′8″N 100°34′36″E / 14.35222°N 100.57667°E / 14.35222; 100.57667
อักษรไทยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
อักษรโรมันAmphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด130.6 ตร.กม. (50.4 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด141,000 คน
 • ความหนาแน่น1,079.63 คน/ตร.กม. (2,796.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์13000
รหัสภูมิศาสตร์1401
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เดิมชื่อว่า อำเภอรอบกรุง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น อำเภอกรุงเก่า[1] และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2500 เป็นชื่อในปัจจุบัน[2][3]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

 • พ.ศ. 2440 ตั้งอำเภอมีชื่อว่า อำเภอรอบกรุง
 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอรอบกรุง จังหวัดกรุงเก่า มณฑลกรุงเก่า เป็น อำเภอกรุงเก่า[4][5]
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา [6]
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2481 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 [7]
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2483 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลประตูจีน อำเภอกรุงเก่า เป็น ตำบลประตูชัย[8]
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2490 ตั้งตำบลบ้านรุน แยกออกจากตำบลคลองตะเคียน ตั้งตำบลคลองสวนพลู แยกออกจากตำบลไผ่ลิง และตำบลเกาะเรียน ตั้งตำบลวัดตูม แยกออกจากตำบลสวนพริก ตั้งตำบลบ้านป้อม แยกออกจากตำบลภูเขาทอง และตำบลปากกราน ตั้งตำบลลุมพลี แยกออกจากตำบลคลองสระบัว [9]
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2492 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา และ ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในพื้นที่ ตำบลหอรัตนไชย ตำบลหัวรอ ตำบลท่าวาสุกรี และ ตำบลกะมัง [10]
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2499 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 2 [11] และ โอนพื้นที่ตำบลประตูชัย เข้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา [12]
 • วันที่ 13 มีนาคม 2500 เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอกรุงเก่า เป็น อำเภอพระนครศรีอยุธยา [13]
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2505 เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 3 [14]
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2506 โอนพื้นที่หมู่ 1(ในสมัยนั้น) ตำบลคลองสระบัว (ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา) ขึ้นกับ ตำบลหัวรอ [15]
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2514 จัดตั้งสุขาภิบาลอโยธยา ในพื้นที่บางส่วนของตำบลไผ่ลิง บางส่วนของตำบลหันตรา และ บางส่วนของตำบลคลองสวนพลู [16]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลอโยธยา เป็น เทศบาลตำบลอโยธยา
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2542 ยกฐานะจากเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เป็น เทศบาลนครนครศรีอยุธยา [17]
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลอโยธยา เป็น เทศบาลเมืองอโยธยา [18]
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2548 เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลนครนครศรีอยุธยา เป็น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

พื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 21 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 120 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ประตูชัย - (Pratu Chai) 12. วัดตูม (Wat Tum)
2. กะมัง - (Kamang) 13. หันตรา (Hantra)
3. หอรัตนไชย - (Ho Rattanachai) 14. ลุมพลี (Lumphli)
4. หัวรอ - (Hua Ro) 15. บ้านใหม่ (Ban Mai)
5. ท่าวาสุกรี - (Tha Wasukri) 16. บ้านเกาะ (Ban Ko)
6. ไผ่ลิง 7 หมู่บ้าน (Phai Ling) 17. คลองสวนพลู (Khlong Suan Phlu)
7. ปากกราน 11 หมู่บ้าน (Pak Kran) 18. คลองสระบัว (Khlong Sa Bua)
8. ภูเขาทอง 2 หมู่บ้าน (Phukhao Thong) 19. เกาะเรียน (Ko Rian)
9. สำเภาล่ม 10 หมู่บ้าน (Samphao Lom) 20. บ้านป้อม (Ban Pom)
10. สวนพริก 7 หมู่บ้าน (Suan Phrik) 21. บ้านรุน (Ban Run)
11. คลองตะเคียน 6 หมู่บ้าน (Khlong Takhian)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

พื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประตูชัยทั้งตำบล ตำบลกะมังทั้งตำบล ตำบลหอรัตนไชยทั้งตำบล ตำบลหัวรอทั้งตำบล ตำบลท่าวาสุกรีทั้งตำบล ตำบลหันตราบางส่วน ตำบลบ้านเกาะบางส่วน ตำบลคลองสวนพลูบางส่วน ตำบลคลองสระบัวบางส่วน และตำบลเกาะเรียนบางส่วน
 • เทศบาลเมืองอโยธยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ลิงทั้งตำบล ตำบลหันตรา (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) และตำบลคลองสวนพลู (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากกรานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูเขาทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำเภาล่มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนพริกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันตรา (นอกเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลุมพลีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสระบัว (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู (นอกเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา) ตำบลเกาะเรียน (นอกเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) และตำบลบ้านรุนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านป้อมทั้งตำบล

หน่วยกู้ภัยแก้ไข

 • สมาคมอยุธยารวมใจ (กู้ภัยอยุธยา)
 • ศูนย์วิทยุกู้ภัยพุทไธสวรรย์

สถานศึกษาแก้ไข

ระดับอุดมศึกษาแก้ไข

ระดับอาชีวศึกษาแก้ไข

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรืออยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

สาธิตแก้ไข

ระดับมัธยมศึกษาแก้ไข

สถานพยาบาลรัฐและเอกชนแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

ทางรางแก้ไข

 
สถานีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยามีสถานีรถไฟสองแห่งได้แก่สถานีอยุธยาในตำบลหอรัตนไชย และสถานีบ้านม้าในตำบลบ้านเกาะอยู่ถัดจากสถานีอยุธยาไปทางทิศเหนือ ทั้งสองสถานีเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟทางไกลสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

อ้างอิงแก้ไข

 1. พ.ศ. ๒๔๕๙ มีการประกาศเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด นับแต่นั้น ก็ปรากฏคำว่าอำเภอกรุงเก่าเป็นต้นมา [หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ก-ร.6ม/4. เรื่องเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด. (5-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459).]
 2. ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ. (2522). โฉมหน้ากรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: เสียงไทย. หน้า 77
 3. อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 4. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ
 5. [2]แก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๓๔ ตอนที่ ๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ หน้า ๔๑,๔๒
 6. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 1692–1698. 10 ธันวาคม 2478. Check date values in: |date= (help)
 7. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ก): 652–657. 14 พฤศจิกายน 2481. Check date values in: |date= (help)
 8. [3]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอและตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๓
 9. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 66 (40 ง): 3557–3561. 20 กรกฎาคม 2492. Check date values in: |date= (help)
 11. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (49 ก): 751–755. 19 มิถุนายน 2499. Check date values in: |date= (help)
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (23 ง): 625. 5 มีนาคม 2500. Check date values in: |date= (help)
 13. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอกรุงเก่า พ.ศ. ๒๕๐๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (25 ก): 546–548. 5 มีนาคม 2500. Check date values in: |date= (help)
 14. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (98 ก): (ฉบับพิเศษ) 39-43. 1 พฤศจิกายน 2505. Check date values in: |date= (help)
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (62 ง): 1567. 18 มิถุนายน 2506. Check date values in: |date= (help)
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล สุขาภิบาลอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (139 ง): 3467–3469. 14 ธันวาคม 2514. Check date values in: |date= (help)
 17. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (127 ก): 1–4. 15 ธันวาคม 2542. Check date values in: |date= (help)
 18. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองอโยธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 84 ง): 4. 14 กันยายน 2548. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข