อำเภอของประเทศญี่ปุ่น

หน่วยการบริหารในประเทศญี่ปุ่น
(เปลี่ยนทางจาก อำเภอของญี่ปุ่น)

ในประเทศญี่ปุ่น อำเภอ (ญี่ปุ่น: โรมาจิgunทับศัพท์: กุง; อังกฤษ: district หรือ county) เป็นเขตการปกครองประเภทหนึ่งภายในจังหวัด แต่ละอำเภอจะประกอบด้วยเทศบาลเมืองหรือเทศบาลหมู่บ้าน ซึ่งในอำเภอหนึ่งอาจมีเทศบาลเพียงหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้นก็ได้ ในปัจจุบันอำเภอไม่มีหน่วยงานการบริหาร มีอยู่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางภูมิศาสตร์หรือสถิติเท่านั้น เช่น ใช้เป็นที่อยู่ทางไปรษณีย์ ส่วนเทศบาลนครจะแยกเป็นอิสระไม่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอใด ๆ

อำเภอในประเทศญี่ปุ่น พื้นที่สีขาวเป็นนคร ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอใด ๆ
ที่ว่าการอำเภอฮิงาชิยามานาชิ จังหวัดยามานาชิ
สภาอำเภอคาวาเบะ จังหวัดอากิตะ ใน ค.ศ. 1923

ในอดีต อำเภอเคยมีหน่วยงานการบริหารมาตั้งแต่ ค.ศ. 1878 มาจนถึง ค.ศ. 1921[1] ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับอำเภอในประเทศไทย แต่ก็ได้ถูกยุบไปทั้งหมดเมื่อ ค.ศ. 1926[1]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 กฎหมายปกครองว่าด้วยอำเภอ (gunsei, 郡制; ฉบับเดิม ค.ศ. 1890 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1899 ในหอสมุดรัฐสภาญี่ปุ่น Nihon hōrei sakuin/"ดัชนีกฎหมายและข้อบัญญัติของญี่ปุ่น") ระบบอำเภอถูกยกเลิกไปเมื่อ ค.ศ. 1921 แต่สภาอำเภอ (gunkai, 郡会) ยังคงมีอยู่จนถึง ค.ศ. 1923 ส่วนนายอำเภอ (gunchō, 郡長) และที่ว่าการอำเภอ (gun-yakusho, 郡役所) ยังคงมีอยู่จนถึง ค.ศ. 1926